Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının ÖğretmenAdaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerine ve Tartışmaya Olanİsteklerine Etkisi


Creative Commons License

Bilasa P., Taşpınar M.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.19, no.1, pp.555-577, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.555-577
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Bu araştırmada argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının İngilizce öğretmen adaylarının eleştirel

düşünme becerilerine ve tartışmaya olan isteklerine etkisi incelenmiştir. Deney grubu 2016-2017 eğitim öğretim

güz yarıyılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde öğrenim görmekte

olan ve “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini alan, ikinci sınıfta okuyan on sekiz öğretmen adayından

oluşturulmuştur. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmada on üç haftalık eğitim sürecinin beş

haftası (haftada üç saat, toplamda on beş saat) öğretim ilke yöntemleri anlatılmıştır. Altıncı hafta ders saatinde

öğrencilere argümantasyon konusu ve argümantasyon soruları anlatılmıştır. Yedinci hafta tüm öğrencilere

eleştirel düşünme becerilerini ölçmek için “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri” ve “Tartışmaya

Karşı İsteklilik Envanteri” öntest olarak uygulanmıştır. Sekizinci haftadan itibaren her hafta bir grup bir ders

saatinde teknik uygulaması yapmış ve argümantasyon sorularını yanıtlamıştır. Uygulama beş hafta sürmüştür.

On üçüncü haftada ise öğrencilere tekrar “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri” ve “Tartışmaya

Karşı İsteklilik Envanteri” son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda araştırmada kullanılan

argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğrencilerin konuya ilgilerini artırdığı, eleştirel düşünme

becerileri ile tartışmaya isteklerinde artış olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon tabanlı öğrenme, Eleştirel düşünme, Tartışmaya isteklilik, Öğretim

teknikleri, Karma araştırma yöntemi.