About


Bu akademik grup, alternatif enerji kaynakları ve bunların kullanımına ilişkin geliştirilecek yenilikçi sistemlerin tasarlanması ve uygulanması için kurulmuştur. Grup bünyesinde elektrik makinaları tasarımı ve uygulaması başta olmak üzere, Elektromanyetik tasarım, Mikrodalga tasarım ve Cihaz Geliştirme, Enerji hasat sistemleri ve sıcak plazmalar üzerine çalışmalar yapılmaktadır.