About


Prof. Dr. Erden BANOĞLU ve Prof. Dr. Burcu ÇALIŞKAN önderliğinde doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar tarafından oluşan BRGLab araştırma grubu farklı kanser türlerinin tedavisine yönelik hedeflendirilmiş molekül keşif ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla TACC3 proteinini hedefleyen antimitotik etkili yeni aday molekül geliştirme çalışmaları yanısıra kanser kök hücrelerini hedefleyen bileşik geliştirme çalışmaları da yürütülmektedir. Grubun yoğunlaştığı bir diğer araştırma alanı olarak kronik enflamasyon ile ilişkili hastalıkların tedavisi amacıyla 5-Lipoksijenaz (5-LO), 5-lipoksijenaz aktive edici protein (FLAP) ve mikrozomal prostaglandin E2 sentaz-1 (mPGES-1) inhibitörü yeni ilaç moleküllerin keşfi ve geliştirilmesi gelmektedir.