November
2021

NÖROM SEMİNER 7 ARALIK SALI 2021 12.30-13.00

Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı; Başlık: Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığının (LOAD) Erken ve Ayırıcı Teşhisi için Çok Adımlı RF Modelleme ve Ensemble Yaklaşımı ile risk SNV'lerin önceliklendirilmesi