About


(a) Araştırmamız, kristal katılarda, yüzeylerde ve nano yapılarda bulk ve yüzey fiziğinin teorik ve hesaplamalı çalışmaları üzerinedir. Uluslararası üne sahip çeşitli fizikçilerle, hem deneyci hem de teorisyenlerle işbirliği yapmaktayız. Katı yüzeylerde adsorpsiyon ve reaksiyonların ilk prensip çalışmalarını (a) Temiz yarı iletken ve metal yüzeylerin atomik geometrisi, elektronik durumları ve fonon dağılım ilişkileri, (b) III-V (001) yüzeylerinde atomların adsorpsiyonu, (c) Si (111) üzerinde moleküler adsorpsiyon, (d) Si (100) üzerinde moleküler adsorpsiyonu, (e) 2 boyutlu malzemeler.

(b) Atıkısı yayılım modellemesi, CO2 yayılım modellemesi, akustik modelleme

(c) Değişik matrislerde kavramsal termal yayılım.