Publications

Articles Published in Other Journals

Social Analysis of Deaf Sports in Turkey

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences Special Edition on PhD Thesis Abstracts of 2012 Graduates, vol.3, no.2, pp.66, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağırlar ve İşaret Dilleri: Toplumsal, Bilimsel, Teknolojik Değişimler ve Tartışmalı Boyutlar

Sağlık ve Hukuk Boyutu ile İşitme Engelli ve İşaret Dili Konferansı, Ankara, Turkey, 07 April 2017

Sağır Kimliği Kültürü ve İşaret Dili

Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Toplantıları. Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 04 May 2012

An Examination of Gender Construction in Deaf Sports Organizations in Turkey

II. Ulusal Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.34-47

Sport Fields For Improving Higher Education Facilities For The Deaf

II. Ulusal Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.64-73

Sağır Sporlarına Sosyolojik Bakış Dünya dan ve Türkiye den Örnekler

İşiten Yürekler Paneli Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Turkey, 29 April 2011

Sağır Çalışmalarının Sosyo kültürel ve Politik Yaklaşımları ve Spor

Türkiye’de Engelli Olmak (Panel). Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Turkey, 18 May 2012

İşitme Engelliler için Spor Alanlarında Hakkaniyet Sağır Kültürü Toplumsal Cinsiyet

İşaret Dili, İşitme Engelliler ve Spor Konferansı. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Turkey, 11 December 2010 - 11 December 2011

Sağır Kültürü Toplumsal Cinsiyet ve Spor

İşitme Engelliler ve İletişim Konferansı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Turkey, 05 September 2010

Sport Policies and Practices for Women, Children and People with Disabilities: Critical Approach to Local and Global Agenda

International Seminar on Utility of Physical Education, Fitness, Wellness and Health in Present Scenario, Lucknow, Canada, 18 - 20 October 2019 Sustainable Development

The Deaf community and cochlear implant: Changing representations and critical contexts.

Changing Deaf Society: Effect of Cochlear Implantation (Structured Panel) The 11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI2017), Turkish Republic of Northern Cyprus, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 September - 22 October 2017

Critical Issues Regarding the Deaf Culture, Sign Language and Deaf Sport Reesarch (Invited Speech)

International Webinar on Physical Educational, Health Sports 2020 by J. State college of Education IFPEFSSA, 12 September 2020

Sağır Çalışmaları

NATURAL’2019 - ‘5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

The Signing Sovereignties Turkish Deaf Community through Sport Fields

International Sociology of Sport Conference, Vancouver, Canada, 12 - 14 June 2012

Deaf Sport and The Signs of Wellbeing

ISSA2015 Dunya Spor Sosyolojisi Kongresi, Paris, France, 8 - 12 June 2015, pp.91

KOKLEAR IMPLANTLA İLGİLİ POLİTİKA VE UYGULAMALARA SOSYO KÜLTÜREL POLİTİK ELEŞTİREL BAKIŞ

9. Uluslararası Katılımlı İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu, Çeşme, Turkey, 3 - 05 September 2014

İşaret Dili Toplumsal ve Hukuki Niteliği 28 30 Mayıs

İşitme Engellilerin Dil Gelişiminde İşaret Dilinin Yeri (Panel). 6. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 May 2011

The Deaf community and cochlear implant: Changing representations and critical contexts. In: Changing Deaf Society: Effect of Cochlear Implantation (Structured Panel)

The 11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI2017), KKTC, 21.09.2017, Magosa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017

Books & Book Chapters

Sağır ve İlgili Paradigmaların Biyolojik, Politik ve Sosyo-Kültürel İnşası (Kabul 2013, Basım 2016).

in: Ellerle Konuşmak Türk İşaret Dili Araştırmaları, Engin Arık, Editor, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.115-140, 2016