Publications

Articles Published in Other Journals

Structuring Dispositions: Deaf Students and Sport Fields

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.5, no.3, pp.28-45, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sağır topluluğu ve Koklear İmplant İlgili yaklaşım ve uygulamalara sosyo kültürel politik eleştirel bakış

Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar, vol.11, no.4, pp.311-324, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Social Analysis of Deaf Sports in Turkey

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences Special Edition on PhD Thesis Abstracts of 2012 Graduates, vol.3, no.2, pp.66, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağırlar ve İşaret Dilleri: Toplumsal, Bilimsel, Teknolojik Değişimler ve Tartışmalı Boyutlar

Sağlık ve Hukuk Boyutu ile İşitme Engelli ve İşaret Dili Konferansı, Ankara, Turkey, 07 April 2017

The Deaf community and cochlear implant: Changing representations and critical contexts. In: Changing Deaf Society: Effect of Cochlear Implantation (Structured Panel)

The 11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI2017), KKTC, 21.09.2017, Magosa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017

Sport Fields For Improving Higher Education Facilities For The Deaf

II. Ulusal Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.64-73

Sağır Kimliği Kültürü ve İşaret Dili

Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Toplantıları. Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 04 May 2012

An Examination of Gender Construction in Deaf Sports Organizations in Turkey

II. Ulusal Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.34-47

Turkish Sign Language for Improving Higher Education Facilities for The Deaf E Isit Project

II. Ulusal Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.135-142

The Historical Figures in the Anatolia Associated with the Hearing and Speech Disorders and Deaf Being

15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology, Kapadokya, Turkey, 28 - 30 April 2016

Sağır Sporlarına Sosyolojik Bakış Dünya dan ve Türkiye den Örnekler

İşiten Yürekler Paneli Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Turkey, 29 April 2011

Managing the What Matters (Most) regarding the University Sports: Interdisciplinary Contributions from Sports Sciences (Invited Speech)

Global Webinar on University Sports Management through Sports Science and Physical Education organised by Department of Physical Education and Sports, GDC Mahanpur Kathua, UT of JK I collaboration with Indian Premier Academy of Sports Science and Physical Education and Foundation for Global Community Health USA., Jammu, India, 26 September 2020

Sustainable (Sport for) Development in Artificially Intelligent Societies: Ethical Ever After? (Invited Speech))

1st International Conference on Sports Exercise and Health Sciences, Dera-Ismail-Khan, Pakistan, 25 - 26 October 2022, pp.3 Sustainable Development

Espor, Çocukların Korunması ve Esenliği

4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi’21 -Salgın Sürecinde Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2021 Sustainable Development

Sağır Çalışmalarının Sosyo kültürel ve Politik Yaklaşımları ve Spor

Türkiye’de Engelli Olmak (Panel). Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Turkey, 18 May 2012

İşitme Engelliler için Spor Alanlarında Hakkaniyet Sağır Kültürü Toplumsal Cinsiyet

İşaret Dili, İşitme Engelliler ve Spor Konferansı. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Turkey, 11 December 2010 - 11 December 2011

Sağır Kültürü Toplumsal Cinsiyet ve Spor

İşitme Engelliler ve İletişim Konferansı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Turkey, 05 September 2010

Sport Policies and Practices for Women, Children and People with Disabilities: Critical Approach to Local and Global Agenda

International Seminar on Utility of Physical Education, Fitness, Wellness and Health in Present Scenario, Lucknow, Canada, 18 - 20 October 2019 Sustainable Development

The Deaf community and cochlear implant: Changing representations and critical contexts.

Changing Deaf Society: Effect of Cochlear Implantation (Structured Panel) The 11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI2017), Turkish Republic of Northern Cyprus, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 September - 22 October 2017

Critical Issues Regarding the Deaf Culture, Sign Language and Deaf Sport Reesarch (Invited Speech)

International Webinar on Physical Educational, Health Sports 2020 by J. State college of Education IFPEFSSA, 12 September 2020

Hindistan Çalışmaları: Spor Bilimleri ve Diğer Alanlar ile İlgili Bazı Deneyimler

NATURAL’2019 - ‘5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

Sağır Çalışmaları

NATURAL’2019 - ‘5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

The Signing Sovereignties Turkish Deaf Community through Sport Fields

International Sociology of Sport Conference, Vancouver, Canada, 12 - 14 June 2012

Shaping the Developments in Wider Sporting and Social Contexts

2017 International Conference On Physical Education, Recreation Fitness and Sport Science, Davao, Philippines, 25 - 28 October 2017

Deaf Sport and The Signs of Wellbeing

ISSA2015 Dunya Spor Sosyolojisi Kongresi, Paris, France, 8 - 12 June 2015, pp.91

REMAINING PERVASIVE CHALLENGES IN SPORTS AND BEYOND IN THE PROCESS OF ARTIFICIALLY INTELLIGENT SOCIETIES (Invited Speech)

XIII International Conference Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects – 2021 ETHICS AS RESEARCH AND PROFESSION Saint Petersburg State University Institute of Philosophy Department of Ethics, Sankt-Peterburg, Russia, 18 - 20 November 2021, pp.315 Sustainable Development

Safeguarding Children’s Welfare in Sport in Turkey: An Ethnographic Research with The Experts’ Views

ISSA2017 World Congress of Sociology of Sport, Taoyuan, Tayvan., T'ao-yuan, Taiwan, 30 May - 02 June 2017

KOKLEAR IMPLANTLA İLGİLİ POLİTİKA VE UYGULAMALARA SOSYO KÜLTÜREL POLİTİK ELEŞTİREL BAKIŞ

9. Uluslararası Katılımlı İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu, Çeşme, Turkey, 3 - 05 September 2014

İşaret Dili Toplumsal ve Hukuki Niteliği 28 30 Mayıs

İşitme Engellilerin Dil Gelişiminde İşaret Dilinin Yeri (Panel). 6. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 May 2011

Books & Book Chapters

Sağır ve İlgili Paradigmaların Biyolojik, Politik ve Sosyo-Kültürel İnşası (Kabul 2013, Basım 2016).

in: Ellerle Konuşmak Türk İşaret Dili Araştırmaları, Engin Arık, Editor, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.115-140, 2016