Education Information

Education Information

 • 1999 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Güzel Sanatlar Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Ve Cam Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Drama destekli öğretim modeli’nin plastik sanatlar temel tasarım edinimlerinin transferine etkisi

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Güzel Sanatlar Eğitimi (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Güzel sanatlar fakültelerinde verilen temel sanat eğitimi dersinin bugünkü durumu ve sorunları

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)