Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE MOTİVASYON VE YARATICI DÜŞÜNMENİN İLİŞKİSİ

3rd Internatıonal Anatolıan Congress On Multıdıscıplınary Scıentıfıc Research 27-29 2022, Kayseri, Turkey, 27 December 2022, vol.1, pp.29-37

GÖRSEL DİL EĞİTİMİNDE KOREOGRAFİ VE BEDEN DİLİNİ OKUMAK

2. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC STUDIES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 25 June 2022, pp.114-124

İmge Ekseninde Sanat ve Drama Eğitimi

3. Uluslararası BAKÜ Bilimsel Araştırmalar Kongresi., Baku, Azerbaijan, 15 October 2021, pp.80-82

Drama Tabanlı Inter-Model Dışavurumcu Sanat Terapisinin Kaygı Bozukluklarını Azaltma Düzeyine Etkisi

ASOSCONGRESS/Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA/Alanya, Turkey, 18 - 20 April 2019

Bauhaustan Kültür Endüstrisine Görsel Sanatlar Eğitiminde Tasarımın Teorisi

Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016, pp.701-715

Seramik Eğitiminde Tasarımın Gücü

Gazi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2.Uluslarası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.1, pp.367-374

Öğretmen olmak görsel okuryazar olamamak

1.Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, Uşak, Turkey, 20 - 22 September 2012

Çocuğun İmgelemi ve Görsel Dilin Önemi

3.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi.ÇOGEM., Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.537-544

Temel Tasarım Dersini Drama Tabanlı İşleyiş

3.Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu-SANAT EĞİTİMİ VE ŞİDDET-Gazi Eğitim Fakültesi GÖRSED-MÜZED-TÜMARGEM.Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.833-850., Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2007, pp.833-850

Sanat Eğitimi ve Şiddetin Yolu Duygusal Zekadan Geçiyor mu

3.Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu-SANAT EĞİTİMİ VE ŞİDDET-Gazi Eğitim Fakültesi GÖRSED-MÜZED-TÜMARGEM.Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.833-850., Ankara, Turkey, 19 November 2007 - 21 June 2001, pp.833850

Drama Tabanlı Öğretim Modeli ve Estetik Eğitimi

ODTÜ-SANART Türkiye Estetik Kongresi -Türkiye’de Estetik- Bildiri Özetleri Kitapçığı. 161., Ankara, Turkey, 06 January 2006, pp.161

Proposal for a Drama Based Model ın Formatıon of Vısual Language

INSEA on Brıdge-Uluslararası Sanat Yolu ile Eğitim Kurumu-Temmuz 2004. 339-351., İstanbul, Turkey, 1 - 06 July 2004, pp.339-351

Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağcıl Yaklaşımlar

II.Sanat Eğitimi Sempozyumu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bildiriler Kitapçığı. Gündüz Eğitim Yayıncılık.289-295., Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2004, pp.289-295

Sanat Eğitimi ve Çoklu Zeka Kuramı

Marmara Atatürk Eğitim Fakültesi 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı.87-88, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.87-88

Sanat Eğitimcileri ve Müzeler

Türkiye 3.Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri.22-24 Haziran 2001., Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2001, pp.69-76

Drama Etkinlikleri ve Önceki Yaşantılar

Türkiye 2.Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri-23-25 Haziran 2000, Ankara, Turkey, 23 - 25 June 2000, pp.109-114

Duygu Alanı ve Bilgi Eğitimi

Bilgi Çağı ve Sanat.6.Ulusal Sanat Smpozyumu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bildiriler Kitapçığı.229-239., Ankara, Turkey, 8 - 10 May 2000, pp.229-239

Anasanat Dallarında Temel Sanat Eğitimi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1.Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı. 173-180., Çanakkale, Turkey, 28 - 30 April 1999, pp.173-180

Books & Book Chapters

Görsel Okuma Becerilerine İlişkin Algı Ölçeği. Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar,Eylül 2019/2.ISBN.978-9940-540-93-7.

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Asst. Prof. Dr. Ahmet DÖNGER, Asst. Prof. Dr. Hacı YILDIZ, Editor, IVPE, Centinje, pp.95-108, 2019

“Drama Destekli Öğretim Modelinin Görsel Sanatlar Temel Tasarım Edinimlerinin Transferine Etkisi. 3-22.

in: ACADEMİC STUDİES İN FİNE ARTS-2019-2, Prof.Dr.Mehmet YILMAZ, Editor, IVPE, Centinje, pp.3-22, 2019