General Information

Institutional Information: Fen Fakültesi, Istatistik, Uygulamalı Istatistik

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

64

Citation (Scopus)

85

H-Index (WoS)

3

H-Index (Scopus)

5

Project

7

Thesis Advisory

19

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Biography

1961 yılında Rize’de doğan Reşat Kasap, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden dereceyle mezun oldu. Aynı Üniversitede 1987 yılında Yüksek Lisans derecesini aldıktan sonra Ocak 1989 yılda YÖK bursuyla İngiltere’nin University of Wales, Aberystwyt’de Doktoraya başladı ve Eylül 1992 tarihinde  “Multivariate Statistical Methods in Time Series” tez çalışması ile İstatistikte Doktor unvanını aldı. Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Uygulamalı İstatistik Ana Bilim Dalında; 1993’te Dr.Öğretim Üyesi, 1998 yılında Doçent ve 2004 yılında ise Profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Reşat Kasap’ın yarısından fazlası uluslararası yabancı dergilerde yayımlanmış olmak üzere 80’in üzerine bilimsel araştırması bulunmaktadır. Google Akademik 2019 verilerine göre >10 h endeksi ve 230 alıntılanma sayısı vardır. (2014-2019 döneminde 5 yıl süre Rize Belediye Başkanlığı yapmış olduğunu not edilir.)

Alanında Dünyanın en iyi bilimsel dergilerinden Q1 sınıfındaki “Chaos, Solitons & Fractals” Dergisinde 2021 yılında “A close look at 2019 novel coronavirus (COVID 19) infections in Turkey using time series analysis & efficiency analysis” başlıklı çalışması, Veri Analizine dayalı ortak yazarlı Pandemi sürecinde ilk makalelerden birini yayınladı.

Türkiye Klinikleri Dergilerinde Biyoistatistik Editörlüğü olmak üzere, çok sayıda uluslararası ve ulusal dergide Editör kurulu üyeliği, yardımcı editörlük ve hakemlik görevi bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslar arası çok sayıda bilimsel ve sosyal dernek ve vakıfta yöneticilik ve üyeliği bulunmaktadır.

Zaman Serileri Modelleri ve Öngörü/Kestirim Yöntemler, Kaos Analizi, Veri Bilimi konularında bilinen akademisyenlerden olan Prof. Dr. Reşat Kasap,  bu deneyimini gerek  ulusal gerekse uluslar arsı bir çok proje üzerinde uyguladığı projelerde rol aldı.

Prof. Dr. Reşat Kasap, 15 Lisans üstü tez danışmanlığının yanında, yoğun bilimsel çalışmaları ile birlikte, 28 yıllık Öğretim Üyeliği sürecinde, içerisinde kurum dışı görevler de dahil olmak üzere, yaklaşık 20 yılında çeşitli düzeylerde (Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, çok sayıda Rektörlük Kurum Koordinatörlüğü, ÖSYM Yürütme Kurulu Üyeliği ile YÖK Bologna Uzmanlığı gibi) yöneticiliklerde bulundu.

Prof. Dr. Reşat Kasap, Türkiye Akademik Performans Analizi-2021 Çalışmasında İstatistik alanında birinci olan, bu çerçevede, uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık bilim insanları yetiştiren öncü ve örnek bir bölüm olan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nde akademik çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

Not: Prof. Dr. Reşat Kasap’ın Biyografi başlığında özetlenen çalışma sürecinin detayı, Özgeçmiş linkinde bilgilerinize sunulmuştur.