Publications & Works

Articles Published in Other Journals

türkiye cumhuriyeti tarihinde misak-ı milli devamlılığı

yeni türkiye, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tugh Tuğ as a Turkish Hegemonic Symbol from the Altays to the Alp Mountains

GOLDEN HORDE CIVILIZATION, no.8, pp.148-156, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESNEVİ VE MESNEVİNİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER VERİLEN DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, vol.30, pp.169-203, 2010 (Other Refereed National Journals)

Mesnevi ve Mesnevi’nin Sosyal Bilgiler Programında Yer Verilen Değerler Çerçevesinde İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.169-203, 2010 (Other Refereed National Journals)

TARİHİ SEYİR VE ÇANAKKALE DE DEĞİŞEN TARİH

ATATÜRK ARAŞTURMA MERKEZİ DERGİSİ ÇANAKKALE ZAFERİNİN 80. YIDÖNÜMÜ ÖZEL SAYISI, vol.10, no.30, pp.562, 1994 (Other Refereed National Journals)

Osmanlıların Kuruluş Yıllarında Türk Ailesi Sosyal Kültürel Değîşme Sürecinde Türk Ailesi

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, vol.1, pp.82-96, 1992 (Other Refereed National Journals)

Alaaddin Keykubad’xxın Anadolu siyaseti

Selçuk Dergisi, 1988 (Other Refereed National Journals)

PLEVNE MÜDAFASI

DİYANET GAZATESİ, no.346, 1987 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEVLET VE KADER ADAMI B!R ŞAHS!YET: N!ZåMÜLMÜLK

Bilge Vezir Nizâmülmülk, Konya, Turkey, 6 - 08 April 2019

TÜRK DÜNYASI

TÜRK DÜNYASI TARİHÇİLER FORUMU, Kazakhstan, 28 - 29 October 2017

TÜRK TARİHİNDE BUHRAN VE BUHRANDAN ÇIKIŞ

II. SOSYAL BİLİMLER FORUMU, Astana, Kazakhstan, 25 - 26 May 2017, vol.2

TÜRK TARİHİNDEN ÖRNEKLERLE SAVAŞ VE TOPLUMSAL PANİK War and Social Panic with Examples from the Turkish History

International Conference on Humanities and Educational Research, Washington, Kiribati, 25 - 28 February 2016, pp.96-107

Kastamonu’nun Türkler Tarafından Fethi ve İskanı

Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri 21-23 Mayıs 2000, Turkey, 21 - 23 May 2000

Books & Book Chapters

Süleymanşah

Türk Tarih Kurumu, 2018

HALA SULSTAN’A VEFA KİTABI

TÜRK TARİH KURUMU, Ankara, 2017

Selçuklu Dönemi Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

in: SELÇUKLU EL KİTABI, Prof. Dr. Refik TURAN, Editor, GRAFİKER, Ankara, pp.479-509, 2016

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Zamanında Türkiye Selçuklu Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.395-408, 2016

II. Kılıçarslan Zamanında Selçuklu Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.311-342, 2016

Harezmşahlar Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.251-268, 2016