Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Milli İrade ve Amasya Mülakatı

ATATURK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIGI, vol.11, no.31, pp.287-293, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

PLEVNE MÜDAFASI

DİYANET GAZATESİ, no.346, 1987 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEVLET VE KADER ADAMI BİR ŞAHSİYET: NİZÂMÜLMÜLK

Bilge Vezir Nizâmülmülk, Konya, Turkey, 6 - 08 April 2019

TÜRK DÜNYASI

TÜRK DÜNYASI TARİHÇİLER FORUMU, Kazakhstan, 28 - 29 October 2017

TÜRK TARİHİNDE BUHRAN VE BUHRANDAN ÇIKIŞ

II. SOSYAL BİLİMLER FORUMU, Astana, Kazakhstan, 25 - 26 May 2017, vol.2

TÜRK TARİHİNDEN ÖRNEKLERLE SAVAŞ VE TOPLUMSAL PANİK War and Social Panic with Examples from the Turkish History

International Conference on Humanities and Educational Research, Washington, Kiribati, 25 - 28 February 2016, pp.96-107

Kastamonu’nun Türkler Tarafından Fethi ve İskanı

Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri 21-23 Mayıs 2000, Turkey, 21 - 23 May 2000

Books & Book Chapters

Süleymanşah

Türk Tarih Kurumu, 2018

HALA SULTAN’A VEFA KİTABI

TÜRK TARİH KURUMU, Ankara, 2017

Harezmşahlar Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.251-268, 2016

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Zamanında Türkiye Selçuklu Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.395-408, 2016

Selçuklu Dönemi Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

in: SELÇUKLU EL KİTABI, Prof. Dr. Refik TURAN, Editor, GRAFİKER, Ankara, pp.479-509, 2016

II. Kılıçarslan Zamanında Selçuklu Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.311-342, 2016

Hacı Bayram-ı Veli'nin Doğuşunu Hazırlayan Arka Plan

in: Horasan’ı Anadolu‘ya Anadolu‘yu Balkanlara Bağlayan Mana Önderi Hacı Bayram-ı Velî,, F .Ahsen Turan, Editor, Ankara Büyük Şehir Belediyesi- Semih Ofset, Ankara, pp.15-129, 2011

Selçuklu dönemi Türklerde sosyal ve ekonomik hayat.

in: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, HAKKI ACUN, Editor, KÜLTÜR BAKANLIĞI, Ankara, pp.19-47, 2007

Selçuklu Dönemi Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

in: ANADOLU SELÇUKLU KERVANSARAYLARI, PROF. DR. HAKKI ACUN, Editor, T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI, Ankara, pp.19-47, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp.151-168, 2002