Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

türkiye cumhuriyeti tarihinde misak-ı milli devamlılığı

yeni türkiye, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tugh Tuğ as a Turkish Hegemonic Symbol from the Altays to the Alp Mountains

GOLDEN HORDE CIVILIZATION, sa.8, ss.148-156, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESNEVİ VE MESNEVİNİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER VERİLEN DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, cilt.30, ss.169-203, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesnevi ve Mesnevi’nin Sosyal Bilgiler Programında Yer Verilen Değerler Çerçevesinde İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.169-203, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARİHİ SEYİR VE ÇANAKKALE DE DEĞİŞEN TARİH

ATATÜRK ARAŞTURMA MERKEZİ DERGİSİ ÇANAKKALE ZAFERİNİN 80. YIDÖNÜMÜ ÖZEL SAYISI, cilt.10, sa.30, ss.562, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlıların Kuruluş Yıllarında Türk Ailesi Sosyal Kültürel Değîşme Sürecinde Türk Ailesi

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, cilt.1, ss.82-96, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alaaddin Keykubad’xxın Anadolu siyaseti

Selçuk Dergisi, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PLEVNE MÜDAFASI

DİYANET GAZATESİ, sa.346, 1987 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEVLET VE KADER ADAMI B!R ŞAHS!YET: N!ZåMÜLMÜLK

Bilge Vezir Nizâmülmülk, Konya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2019

TÜRK DÜNYASI

TÜRK DÜNYASI TARİHÇİLER FORUMU, Kazakistan, 28 - 29 Ekim 2017

TÜRK TARİHİNDE BUHRAN VE BUHRANDAN ÇIKIŞ

II. SOSYAL BİLİMLER FORUMU, Astana, Kazakistan, 25 - 26 Mayıs 2017, cilt.2

TÜRK TARİHİNDEN ÖRNEKLERLE SAVAŞ VE TOPLUMSAL PANİK War and Social Panic with Examples from the Turkish History

International Conference on Humanities and Educational Research, Washington, Kiribati, 25 - 28 Şubat 2016, ss.96-107

Kastamonu’nun Türkler Tarafından Fethi ve İskanı

Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri 21-23 Mayıs 2000, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Süleymanşah

Türk Tarih Kurumu, 2018

HALA SULSTAN’A VEFA KİTABI

TÜRK TARİH KURUMU, Ankara, 2017

Selçuklu Dönemi Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

SELÇUKLU EL KİTABI, Prof. Dr. Refik TURAN, Editör, GRAFİKER, Ankara, ss.479-509, 2016

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Zamanında Türkiye Selçuklu Devleti

Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan Refik, Editör, Grafiker, Ankara, ss.395-408, 2016

II. Kılıçarslan Zamanında Selçuklu Devleti

Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editör, Grafiker, Ankara, ss.311-342, 2016

Harezmşahlar Devleti

Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editör, Grafiker, Ankara, ss.251-268, 2016