Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Çocukluk Dönemi Dil Gelişiminde Cinsiyet Değişkeni: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Meta Analizi

International Journal of Languages Education, cilt.8, sa.2, ss.285-303, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Eğitim Bakanlığı 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programında Cinsel Gelişim Ve Eğitim

Çocuk ve Gelişim Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.34-44, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.3, ss.869-886, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Degisi, cilt.38, sa.2, ss.431-447, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0-36 Aylık Okul Öncesi Eğitim Programında Cinsel Gelişim Ve Cinsel Eğitim

2.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 9 - 13 Mayıs 2018

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim

5. uluslararası okul öncesi eğitimikongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematikleştirme

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi, Hacer Elif Dağlıoğlu, Editör, Anı Yayıncılık, ss.85-100, 2020

Etkinlik Örnekleri

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi, Prof.Dr.Elif Dağlıoğlu, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.429-542, 2020

Etkinlik Örnekleri

Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi, Hacer Elif Dağlıoğlu, Editör, Anı yayıncılık, ss.429-542, 2020

Uzamsal İlişkiler ve Geometri

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi, Hacer Elif Dağlıoğlu, Editör, Anı Yayıncılık, ss.377-400, 2020

Preschool Children and Problem Solving

Educational Sciences Research in the Globalizing World, Irina Koleva, Handan Asude Başal, Mümin Tufan, Emin Atasoy, Editör, St. Kliments Ohridski University Press, Sofija, ss.504-512, 2018