Arş.Gör.Dr.

ŞADAN ALTINOK


Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2011 - 2018

2011 - 2018

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Dr), Türkiye

2010 - 2011

2010 - 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

2003 - 2008

2003 - 2008

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Türk dili ve edebiyatı eğitiminde prozodik kazanımların değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Dr)

2011

2011

Yüksek Lisans

Orta öğretim 9. sınıf öğrencilerine şiir okuma zevki kazandırılmasında görsel işitsel materyal kullanımının rolü (Mamak ilçesi örneği)

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Topluluk Önünde Söz Söyleme-Diksiyon

Kişisel Gelişim

TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Başkent İletişim Bilimleri Akademisi

Araştırma Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2016 - 2019

2016 - 2019

Erasmus Koordinatörü

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Dil ve Edebiyat Öğretimi-I

Lisans

Lisans

Türk Dili -I

Lisans

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri

Lisans

Lisans

Diksiyon ve Etkili iletişim

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

Aday Memur Türkçe Dil Bilgisi Kuralları Dersi Hizmet İçi Eğitimi

Akademik Birimler - Eğitim

Altınok Ş.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

”Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Hızlı Okuma BecerilerininDeğerlendirilmesi”

Yalçın A., Erdoğan Çeltik S., Altınok Ş.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.100-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

ALTINOK Ş.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

İKİ DİLLİ BİREYLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNDEKİ FONETİK ve PROZODİK EĞİLİMLERİ

ALTINOK Ş.

XII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020

2019

2019

Konuşma Becerisi Eğitiminde Prozodinin Yeri

ALTINOK Ş.

PROZODİ (Bürün Bilim) ve KONUŞMA ÇALIŞTAYI TÜRK DİL KURUMU, Ankara, Türkiye, 28 Haziran 2019, ss.19-39

2019

2019

TÜRKÇEDE BAZI BAĞLAÇLARIN DEVRİK YAPIDA KULLANIMI VE PROZODİ

ALTINOK Ş.

Postverbal Word Order: Turkish and Turkic Contact Varieties WORKSHOP/Freie University Berlin, Faculty of History and Cultural Studies, Berlin, Almanya, 14 Aralık 2019

2019

2019

Eğitim Ortamlarında Beden Dili ve Prozodi

ALTINOK Ş.

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.1003-1007

2017

2017

Geçmişten Günümüzi Dil ve Edebiyat Eğitiminde Prozodinin Yeri

ÇETİN İ. , ALTINOK Ş.

Prof. Dr. Fuad Köprülü Anısına II. Uluslararası Türk dili ve Edebiyatı Eğitimi Sempozyumu, 17 - 18 Nisan 2017

2011

2011

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

ALTINOK Ş.

İnternational Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.3, ss.2034-2039

2011

2011

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersine Yönelik Görüşleri

ALTINOK Ş. , ESKİMEN A. D.

İnternational Conference on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Konuşma Becerisi Eğitiminde Prozodinin Yeri

ALTINOK Ş.

PROZODİ (BÜRÜN BİLİMİ) VE KONUŞMA ÇALIŞTAYIBİLDİRİLERİ, iSMET ÇETİN, Editör, TÜRK DİL KURUMU, Ankara, ss.19-39, 2020

2018

2018

Orta Öğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programlarının Konuşma Becerisi Kazanımları Bakımından Karşılaştırmalı İncelemesi

Altınok Ş.

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş- Doç. Dr. Aliye Uslu Üstten, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.585-601, 2018

2018

2018

Sözsüz İletişim: Şehir Efsanesi Olarak Beden Dili (Kitap Tanıtımı)

Altınok Ş.

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş- Doç. Dr. Aliye Uslu Üstten, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.1026-1031, 2018

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2019 - 2020

2019 - 2020

Sabbatical Araştırma İzni

Misafir Araştırmacı

Universitaet Potsdam, Almanya

2019 - 2019

2019 - 2019

Erasmus Programı

Ders Verme

Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi, Polonya