Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Metin türleri bağlamında az gören, görme engelli ve gören öğrencilerin yazılı ifade becerilerinin incelenmesi.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.868-885, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.219-247, 2020 (Other Refereed National Journals)

Görme Engelliler için Klavye Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, vol.4, no.1, pp.62-88, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Effectiveness of Simultaneous Promting Procedure in Teaching Skills to Visually Impaired Adults in Their Daily Lives

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.20, no.2, pp.209-236, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Determining the Appropriateness of Visual Based Activities in thePrimary School Books for Low Vision Students

European Journal of Educational Research, vol.6, no.4, pp.523-540, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Az Gören Öğrencilerin Görme Becerileri İle ilgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.16, no.4, pp.1687-1705, 2016 (Other Refereed National Journals)

AZ GÖREN ÖĞRENCİLERİN GÖRME BECERİLERİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.4, pp.1687-1705, 2016 (Other Refereed National Journals)

Az Gören Öğrencilerin Görme Becerileri İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.4, pp.1687-1705, 2016 (Other Refereed National Journals)

İşlevsel Görme Aktivite Programı ile Az Gören Çocuğun İzleme Becerilerinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.17, no.1, pp.59-74, 2016 (Other Refereed National Journals)

Improving Tracking Skills of Child with Low Vision with Functional Vision Activity Program

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.17, no.1, pp.59-77, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Teaching to Intellectual Disability Individuals The Shopping Skill Through Ipad

European Journal of Educational Research, vol.4, no.4, pp.177-183, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

HELPING VISUALLY IMPAIRED CHILDREN ACQUIRE SELF CARESKILLS THROUGH MODELING THE EFFECTIVENESS OF ATRAINING PROGRAM FOR MOTHERS USING VIDEOS

International Research Journal of Human Resources and Social Sciences, vol.1, no.2, pp.136-150, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Identifying the reading speed of low vision student s at elementary level

Identifying the reading speed of low vision student's at elementary level, vol.2, no.10, pp.38-48, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Identfying the Reading Speed of Low vision Student’xxs at Elementary Level

International Journal in IT and Engineering, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

4. Sınıfa Devam Eden Görme Engelli Öğrencilerin Braille Okuma Seviyelerinin Belirlenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

1.Sınıfa Devam Eden Görme Engelli Öğrencilerin Braille Ses Tanıma ve Yazma Seviyeleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Görme engelli öğrencilerin Braille kısaltmaları kullanma yetkinlikleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Ortaokula devam eden görme engelli öğrencilerin yazma kaygı düzeyleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Görme Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Yasal Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Contrast Skills and Contrast Skills Development Techniques in Students with Low Vision

INTERNATIONAL CONFERENCE EFFECTIVE LEADERSHIPAND MANAGEMENT IN INCLUSIVE SCHOOLS: TEACHER TRAINING AND VOCATIONALEDUCATION, ARTS AND SPORTS, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.87

İşlevsel görme aktivite programı ile az gören çocuğun izleme becerilerinin geliştirilmesi Improving tracking skills of chid with low vision with functional vision activity program

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports Congress, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

Az gören öğrencilerin işlevsel görme becerilerinin değerlendirilmesi Assessment of functional vision skills low vision stundents

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports Congress, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

Behaviours Exhibited by Students with Low Vision at During of Reading

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 June - 05 July 2013

Functional Vision Assessment of Students with Low vision with Gazi Functional Vision Assessment Tool (Pre-Application)

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 June - 05 July 2013

Educational Enviroments and Placement processes of Student with Low Vision in Turkey

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 June - 05 July 2013

Creation of Performance Activities for the Studies on Validity and Reliability of Gazi Functional Vision Assessment Tool

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 June - 05 July 2013

Awareness of Student with Low Vision on Their Present Level of Visual Acuities

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 June - 05 July 2013

Creation of Performance Activities for Students on Validity and Reliability of Gazi Functional Vision Assessment Tool

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 June - 05 July 2013

The Effect of the Training Program Provided to Proffessionals for the Use of Gazi Functional Vision Assessment Tool

8. ICEVI European Conference on Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, 30 June - 05 July 2013

GAZİ İŞLEVSEL GÖRME DEĞERLENDİRME ARACI

3. ULUSLARASI KÖR VE AZ GÖRENLERİN EĞİTİMİ REHABİLİTASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2012, pp.196-205

Az Gören Öğrencilerin Okuma Hızlarının Belirlenmesi

21. Uusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 September 2012

Books & Book Chapters

Bilişsel Yetersizliği Olan Öğrencilerde Yardımcı Teknolojiler

in: Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler, Salih Çakmak, Editor, Vize, Ankara, pp.152-180, 2016

Yardımcı Teknoloji, TArihçe ve GEnel KAvramlar

in: Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler, Salih ÇAKMAK, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.6-17, 2016

Aile Eğitim Rehberi Görme Engelli Çocuklar

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014

AİLE EĞİTİM REHBERİ GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, Ankara, 2014