Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

WIENER INDEX OF INTERVAL WEIGHTED GRAPHS

JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS, sa.1, ss.21-28, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Some Inequalities for Atom- Bond Connectivity Index

ISPEC th INTERNATIONAL ON ENGINERING AND NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.263-267

Lucas-Toplam Grafların Özellikleri

Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28 - 31 Ağustos 2019

Özel Grafların Detour Matrisinin Spektral Yarıçapı İÇin

30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2019, cilt.1, ss.187-191

Ağırlıklı Uzaklık MAtrisinin Randic İndeksi Ve Enerjisi

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, cilt.1, ss.328-333

Ağırlıklı Detour Matrisinin Enerjisi ve Randic İndeksi

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, cilt.1, ss.334-340

Some Results for the Energy of Directed Graphs

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 28 - 31 Ağustos 2018

Some Bounds on the Topological Matrix and the Topological Indices

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.367-368

On the Distance -Sum Connectivity Matrix

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.100-101

On the Distance Weighted Adjacency Matrix

Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Stem ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.241-242

Some Bounds on the Extended Adjacency Matrix

Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Stem ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.243-244

Graph Operations of Randic Index

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), Budapest, Macaristan, 15 - 17 Ağustos 2017, cilt.1926 identifier identifier

Distance-Weighted Adjacency Matrix

Workshop on Graph Theory and Applications, Kocaeli, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2017

Eigenvalues of extended adjacency matrix

Caucasian Mathematics Conference, CMC II, 22 - 24 Ağustos 2017

Laplacian Eigenvalues of Vertex-Weighted Graphs

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 11 - 13 Mayıs 2017

Randic İndex of a graph using some graph operations

International Conference on Applied Mathematics and Analysis ICAMA, 3 Temmuz - 07 Haziran 2016

Eigenvalues of Vertex Weighted Graphs

International Conference on Mathematics and MAthematical Education, 12 - 14 Mayıs 2016

Laplacian Eigenvalues of Graphs Using 2 Adjacency

International Conference on Mathematics and MAthematical Education, 12 - 14 Mayıs 2016

Development of Technology in Turkey Through Tree Graph

9. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu ( 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium), 20 - 22 Eylül 2015

Declaration of Educational Technology in The Last Century Through a Graph Tree

9. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu ( 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium), 20 - 22 Mayıs 2015

Navigation on The Internet and Its History With Graph Theory

9. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu ( 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium), 20 - 22 Mayıs 2015

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı nda Bulunan Kavram Haritalarının Eğitim Yönünden Değerlendirilmesi

III. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Proceedings (ITTES)), 9 - 11 Eylül 2015

KIRCHOFF INDEX OF WEIGTED GRAPHS

International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015), 25 - 28 Ağustos 2015

WIENER INDEX OF WEIGTED GRAPHS

International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015), 25 - 28 Ağustos 2015

Graf Teorinin Kavram Haritalarına Uygulanışı

II. KADIN MATEMATIKÇILER DERNEĞI ÇALIŞTAYI, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015

Graf Enerjisi İçin Sınırlar

II. KADIN MATEMATIKÇILER DERNEĞI ÇALIŞTAYI, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015

Graf Teoride Ağırlıklı Laplacian Matrisinin Özdegerleri İçin Sınırlar

II. KADIN MATEMATIKÇILER DERNEĞI ÇALIŞTAYI, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015

Ağırlıklı Grafların Komşuluk Matrisinin Özdeğerleri İçin Sınırlar

II. KADIN MATEMATIKÇILER DERNEĞI ÇALIŞTAYI, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015

A Proof of a Conjecture on Monotonic Behavior of the Largest Eigenvalue of a Number-theoretic Matrix

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 22 - 28 Eylül 2014, cilt.1648 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ ANALİZLERİ İÇİN GRAF TEORİ

YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ KİTAP SERİSİ 1:Yapay Zekâ ve Büyük Veri: Teknolojiler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, SAĞIROĞLU Şeref, DEMİREZEN Mustafa Umut, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.107-128, 2020

Ayrık Matematik

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2019