Education Information

Education Information

 • 1997 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Sevgi Soysal’ın Hayatı ve Edebî Eserleri

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Nesir Yönünden Dergâh Mecmuasının İncelenmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German