Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temperature control of a batch polymerization reactor

CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, cilt.77, ss.413-420, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İletişim ve Dil: Yöntemler, Avrupa Dil Portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.1, sa.2005, ss.81-88, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dergâh Mecmuası”nda Resim Teması

Söylem, cilt.5, sa.2, ss.395-404, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ömer Seyfettin ve II. Meşrutiyet Sonrası

Türk Yurdu, ss.152-155, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millî Mücadele Ruhu

Türk Yurdu, sa.392, ss.51-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞAİR HASAN ÂLİ YÜCEL

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.54, ss.202-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale Savaşı ve Bir Milletin Yeniden Doğuşu

İlesam, sa.4, ss.12-16, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Mutavassıtîn Edebî Muhitler ve Andelib

Uluslaraası Sosyal araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.47, ss.236-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakup Kadri nin Dil ve Edebiyat Görüşü

Türk Kültürü, cilt.9, sa.2, ss.83-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edebiyatta Gerçeklik ve Alımlama Estetiği

Söylem, cilt.1, sa.2, ss.105-117, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİTMEYEN KÂBUS GAMBA

Turkish Studies, cilt.11, sa.15, ss.691-706, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baki Süha Ediboğlu ve Eserleri

Türkbilig, sa.30, ss.101-113, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emin Bülend in Şiir Anlayışı

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, sa.16, ss.1265-1276, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görüş Mecmuası

Yeni Türk Edebiyatı/Modern Türkish Studies, sa.11, ss.153-170, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Devrin Parlayan Yıldızı Ömer Nâci

Turkish Studies, cilt.2010, sa.5, ss.2014-2016, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Felsefi Düşüncenin Edebiyata Yansıması: Türk Edebiyatında Pozitivist Materyalist Anlayış

Turkısh Studıes, cilt.7, sa.1, ss.2155-2183, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefi Düşüncenin Edebiyata Yansıması: Türk Edebiyatında Pozitivist ve Materyalist Anlayış

Turkish Studies, cilt.2012, sa.7, ss.2155-2183, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tanzimat Sonrası Şiir Anlayışı ve İsmail Safâ

Turkish Studies, cilt.2011, sa.6, ss.1093-1104, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yenişehir'de Bir Öğle Vakti

Turkish Studies, cilt.2010, sa.5, ss.1405-1433, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ömer Seyfettin

Türk Yurdu, cilt.29, sa.259, ss.56-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sevgi Soysal'ın Hikâyeciliği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2008, sa.1, ss.501-511, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Venüslü Kadınların Serüvenleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2008, sa.1, ss.981-994, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yürümek Romanı Üzerine

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2008, sa.1, ss.485-493, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Avrupa Dil Ölçeği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.419-429, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dergâh Mecmuası

Türk Yurdu, cilt.25, sa.213, ss.122-124, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millî Kimliğimiz ve Türkçe

Türk Yurdu, cilt.21, sa.163, ss.460-462, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cazibe Merkezi Tanpınar

Bilge, cilt.7, sa.27, ss.49-55, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Türk Nesrine Bir Bakış

Türk Yurdu, cilt.20, sa.159, ss.46-56, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yahya Kemal ve Onun Etrafındaki Dergâh Mecmuası

Türk Yurdu, cilt.20, sa.149, ss.435-463, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Stratejik Bir Bakış

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe, Ankara, Türkiye, 21 Ekim 2020 - 23 Ocak 2021, ss.391-396

Sanat ve Estetik Eğitiminin Önemi

Cumhuriyet Zirvesi 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2019, ss.51-57

Millî Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Tarih ve Kültür Şuurunun Önemi

3.Millî Birlik ve Beraberlil Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 Şubat 2019, ss.127-139

Millî Kültürün İnşasında Edebî Eserlerin Önemi

TÜRKÜM 2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018, ss.57-65

Ahlâk Anlayışının Edebî Eserlere Yansıması

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.267-275

Edebiyat Öğretimi ve Nitelikli Öğretmen Sorunu

Fuat Köprülü Uluslararaası Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.615-624

Kaldırımlardan Sakarya’ya

Kaldırmlardan Sakarya’ya, Yozgat, Türkiye, 2 Kasım - 05 Mart 2017, ss.286-296

Kendini Milletine Adayan Büyük Şahsiyet Mehmet Akif

80 Yıl Sonra Mehmet Akif Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 27 Aralık - 28 Kasım 2016, ss.178-184

Bir Şahsiyet Abidesi Olarak Mehmet Âkif

Çanakkale Ruhu ve Mehmet Âkif, Ardahan, Türkiye, 18 - 19 Mart 2016

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunu

Uluslararası Türkçenin Yabancı dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, ss.105-116

Kitap & Kitap Bölümleri

Münâcat-Cenab Şehabeddin

Servet-i Fünûn Akımı Şiir Şiir Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editör, Yade Akademik, Ankara, ss.133-137, 2020

Mehmet Fuat Köprülü

Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editör, Yade Akademik, Ankara, ss.283-287, 2020

Memleket Edebiyatı Şiir

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2019

Yarım Kalan Öykü Sevgi Soysal (1936-1976)

Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın, Şerife Çağın, Dilek MaktalCanko, Editör, Ege Ünv. Basımevi, İzmir, ss.167-193, 2019

Köy Romanı Ve ”Üç Kemaller”

Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan, İbrahim Dilek-İhsan Kalenderoğlu, Editör, Türk Kültürü Araştırma EnstitüsüYayınları, Ankara, ss.469-478, 2019

Müsebbib

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2018

Romantizm

Batı Edebiyatında Akımlar, Oktay Yivli, Editör, Günce Yayınları, İzmir, ss.51-73, 2018

Türk Alman İlişkilerinin Türk Kültürü ve Edebiyatına Yansıması

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Prof. Dr. Gıyasettin Aytaç, Doç.Dr.Aliye Uslu Üsten, Editör, Akçağ, Ankara, ss.556-571, 2018

Yabancılar İçin Türkçe C1

Gazi Üniversitesi TÖMER Yayınları, 2017

İzah ve İstizah

Kurgan Yayınevi, Ankara, 2017

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE C1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER YAYINLARI, Ankara, 2013

Naim Tirali nin Hikâyeciliği

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2012

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II. 20. Yüzyıldan Günümüze

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, ss., 2017