Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Temperature control of a batch polymerization reactor

CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, vol.77, pp.413-420, 1999 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İletişim ve Dil: Yöntemler, Avrupa Dil Portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.1, no.2005, pp.81-88, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dergâh Mecmuası”nda Resim Teması

Söylem, vol.5, no.2, pp.395-404, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ömer Seyfettin ve II. Meşrutiyet Sonrası

Türk Yurdu, pp.152-155, 2020 (Other Refereed National Journals)

Millî Mücadele Ruhu

Türk Yurdu, no.392, pp.51-54, 2020 (Other Refereed National Journals)

ŞAİR HASAN ÂLİ YÜCEL

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.54, pp.202-210, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Savaşı ve Bir Milletin Yeniden Doğuşu

İlesam, no.4, pp.12-16, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Mutavassıtîn Edebî Muhitler ve Andelib

Uluslaraası Sosyal araştırmalar Dergisi, vol.9, no.47, pp.236-243, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yakup Kadri nin Dil ve Edebiyat Görüşü

Türk Kültürü, vol.9, no.2, pp.83-91, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edebiyatta Gerçeklik ve Alımlama Estetiği

Söylem, vol.1, no.2, pp.105-117, 2016 (Other Refereed National Journals)

BİTMEYEN KÂBUS GAMBA

Turkish Studies, vol.11, no.15, pp.691-706, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Baki Süha Ediboğlu ve Eserleri

Türkbilig, no.30, pp.101-113, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Emin Bülend in Şiir Anlayışı

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.16, pp.1265-1276, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görüş Mecmuası

Yeni Türk Edebiyatı/Modern Türkish Studies, no.11, pp.153-170, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir Devrin Parlayan Yıldızı Ömer Nâci

Turkish Studies, vol.2010, no.5, pp.2014-2016, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Felsefi Düşüncenin Edebiyata Yansıması: Türk Edebiyatında Pozitivist Materyalist Anlayış

Turkısh Studıes, vol.7, no.1, pp.2155-2183, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Felsefi Düşüncenin Edebiyata Yansıması: Türk Edebiyatında Pozitivist ve Materyalist Anlayış

Turkish Studies, vol.2012, no.7, pp.2155-2183, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Tanzimat Sonrası Şiir Anlayışı ve İsmail Safâ

Turkish Studies, vol.2011, no.6, pp.1093-1104, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yenişehir'de Bir Öğle Vakti

Turkish Studies, vol.2010, no.5, pp.1405-1433, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ömer Seyfettin

Türk Yurdu, vol.29, no.259, pp.56-58, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sevgi Soysal'ın Hikâyeciliği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2008, no.1, pp.501-511, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Venüslü Kadınların Serüvenleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2008, no.1, pp.981-994, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yürümek Romanı Üzerine

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2008, no.1, pp.485-493, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Avrupa Dil Ölçeği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.419-429, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Dergâh Mecmuası

Türk Yurdu, vol.25, no.213, pp.122-124, 2005 (Other Refereed National Journals)

Millî Kimliğimiz ve Türkçe

Türk Yurdu, vol.21, no.163, pp.460-462, 2001 (Other Refereed National Journals)

Cazibe Merkezi Tanpınar

Bilge, vol.7, no.27, pp.49-55, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Türk Nesrine Bir Bakış

Türk Yurdu, vol.20, no.159, pp.46-56, 2000 (Other Refereed National Journals)

Yahya Kemal ve Onun Etrafındaki Dergâh Mecmuası

Türk Yurdu, vol.20, no.149, pp.435-463, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Stratejik Bir Bakış

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe, Ankara, Turkey, 21 October 2020 - 23 January 2021, pp.391-396

Sanat ve Estetik Eğitiminin Önemi

Cumhuriyet Zirvesi 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 October 2019, pp.51-57

Millî Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Tarih ve Kültür Şuurunun Önemi

3.Millî Birlik ve Beraberlil Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 February 2019, pp.127-139

Millî Kültürün İnşasında Edebî Eserlerin Önemi

TÜRKÜM 2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.57-65

Ahlâk Anlayışının Edebî Eserlere Yansıması

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.267-275

Edebiyat Öğretimi ve Nitelikli Öğretmen Sorunu

Fuat Köprülü Uluslararaası Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.615-624

Kaldırımlardan Sakarya’ya

Kaldırmlardan Sakarya’ya, Yozgat, Turkey, 2 November - 05 March 2017, pp.286-296

Kendini Milletine Adayan Büyük Şahsiyet Mehmet Akif

80 Yıl Sonra Mehmet Akif Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 27 December - 28 November 2016, pp.178-184

Bir Şahsiyet Abidesi Olarak Mehmet Âkif

Çanakkale Ruhu ve Mehmet Âkif, Ardahan, Turkey, 18 - 19 March 2016

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunu

Uluslararası Türkçenin Yabancı dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2015, pp.105-116

Books & Book Chapters

Temâşâ-yı Leyâl

in: Servet-i Fünun Akımı Şiir Çözümlemeleri , Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.106-115, 2020

Münâcat-Cenab Şehabeddin

in: Servet-i Fünûn Akımı Şiir Şiir Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.133-137, 2020

Mehmet Fuat Köprülü

in: Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.283-287, 2020

Memleket Edebiyatı Şiir

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2019

Köy Romanı Ve ”Üç Kemaller”

in: Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan, İbrahim Dilek-İhsan Kalenderoğlu, Editor, Türk Kültürü Araştırma EnstitüsüYayınları, Ankara, pp.469-478, 2019

Yarım Kalan Öykü Sevgi Soysal (1936-1976)

in: Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın, Şerife Çağın, Dilek MaktalCanko, Editor, Ege Ünv. Basımevi, İzmir, pp.167-193, 2019

Müsebbib

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2018

Romantizm

in: Batı Edebiyatında Akımlar, Oktay Yivli, Editor, Günce Yayınları, İzmir, pp.51-73, 2018

Türk Alman İlişkilerinin Türk Kültürü ve Edebiyatına Yansıması

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Prof. Dr. Gıyasettin Aytaç, Doç.Dr.Aliye Uslu Üsten, Editor, Akçağ, Ankara, pp.556-571, 2018

Yabancılar İçin Türkçe C1

Gazi Üniversitesi TÖMER Yayınları, 2017

İzah ve İstizah

Kurgan Yayınevi, Ankara, 2017

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE C1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER YAYINLARI, Ankara, 2013

Naim Tirali nin Hikâyeciliği

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II. 20. Yüzyıldan Günümüze

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2017