Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Değerler Bağlamında Kayıp Aranıyor Romanı

HECE: AYLIK EDEBIYAT DERGISI , vol.313, no.45, pp.525-531, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Mehmet Âkif'in Sanat Ve Estetik Anlayışı

DTCF Türkoloji Dergisi , vol.26, no.1, pp.218-233, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Dergâh Mecmuası”nda Resim Teması

Söylem , vol.5, no.2, pp.395-404, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ömer Seyfettin ve II. Meşrutiyet Sonrası

Türk Yurdu , pp.152-155, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Millî Mücadele Ruhu

Türk Yurdu , no.392, pp.51-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Postmodernizm

İlesam İlim ve Edebiyat Dergisi , vol.1, no.13, pp.11-17, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ŞAİR HASAN ÂLİ YÜCEL

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.10, no.54, pp.202-210, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale Savaşı ve Bir Milletin Yeniden Doğuşu

İlesam , no.4, pp.12-16, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Edebiyatta Gerçeklik ve Alımlama Estetiği

Söylem , vol.1, no.2, pp.105-117, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yakup Kadri nin Dil ve Edebiyat Görüşü

Türk Kültürü , vol.9, no.2, pp.83-91, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

BİTMEYEN KÂBUS GAMBA

Turkish Studies , vol.11, no.15, pp.691-706, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Baki Süha Ediboğlu ve Eserleri

Türkbilig , no.30, pp.101-113, 2015 (Scopus)

Görüş Mecmuası

Yeni Türk Edebiyatı/Modern Türkish Studies , no.11, pp.153-170, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Devrin Parlayan Yıldızı Ömer Nâci

Turkish Studies , vol.2010, no.5, pp.2014-2016, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tanzimat Sonrası Şiir Anlayışı ve İsmail Safâ

Turkish Studies , vol.2011, no.6, pp.1093-1104, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yenişehir'de Bir Öğle Vakti

Turkish Studies , vol.2010, no.5, pp.1405-1433, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ömer Seyfettin

Türk Yurdu , vol.29, no.259, pp.56-58, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sevgi Soysal'ın Hikâyeciliği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.2008, no.1, pp.501-511, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yürümek Romanı Üzerine

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.2008, no.1, pp.485-493, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Dergâh Mecmuası

Türk Yurdu , vol.25, no.213, pp.122-124, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Millî Kimliğimiz ve Türkçe

Türk Yurdu , vol.21, no.163, pp.460-462, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Cazibe Merkezi Tanpınar

Bilge , vol.7, no.27, pp.49-55, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Nesrine Bir Bakış

Türk Yurdu , vol.20, no.159, pp.46-56, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Yazılı Anlatım-Sözlü Anlatım

Bilge , no.24, pp.184-186, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yüzyılın Sonu

Edebiyat Güncesi , no.15, pp.75-78, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yahya Kemal ve Onun Etrafındaki Dergâh Mecmuası

Türk Yurdu , vol.20, no.149, pp.435-463, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Terim ve Kavramlar Üzerine Bir Sözlük

Bilge , no.4, pp.88-89, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürün Ortak Kodları

Türk Dünyası Üniversiteleri Eğitim ve Bilim İş Birliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 June 2022 Sustainable Development

Edebiyatın Sanata Katkısı

2023'e Doğru; Türk Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, Ankara, Turkey, 13 - 18 July 2021, no.9, pp.587-598 Creative Commons License Sustainable Development

Türkçenin Yabanciı Dil Olarak Öğretimine Stratejik Bir bakış

XII.Uluslararası Dünya Dili Türkçe, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, no.8, pp.391-396 Creative Commons License Sustainable Development

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Stratejik Bir Bakış

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe, Ankara, Turkey, 21 October 2020 - 23 January 2021, pp.391-396

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Stratejik Bir Bakış

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, no.7, pp.391-395 Creative Commons License

Sanat ve Estetik Eğitiminin Önemi

Cumhuriyet Zirvesi 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 October 2019, no.8, pp.51-57 Creative Commons License Sustainable Development

Millî Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Tarih ve Kültür Şuurunun Önemi

3.Millî Birlik ve Beraberlil Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 February 2019, no.63, pp.127-139 Creative Commons License Sustainable Development

Ankara'da Kültür Ortamı ve Edebî Muhitler

Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018, no.5, pp.157-167 Creative Commons License Sustainable Development

Millî Kültürün İnşasında Edebî Eserlerin Önemi

TÜRKÜM 2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, no.4, pp.57-65 Creative Commons License Sustainable Development

Ahlâk Anlayışının Edebî Eserlere Yansıması

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, no.26649, pp.267-275 Creative Commons License Sustainable Development

Edebiyat Öğretimi ve Nitelikli Öğretmen Sorunu

Fuat Köprülü Uluslararaası Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, no.6, pp.615-624 Creative Commons License Sustainable Development

Kaldırımlardan Sakarya’ya

Kaldırmlardan Sakarya’ya, Yozgat, Turkey, 2 - 05 March 2017, no.15, pp.286-296 Creative Commons License Sustainable Development

Kendini Milletine Adayan Büyük Şahsiyet Mehmet Akif

80 Yıl Sonra Mehmet Akif Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 27 - 28 December 2016, no.74, pp.178-184 Creative Commons License Sustainable Development

Bir Şahsiyet Abidesi Olarak Mehmet Âkif

Çanakkale Ruhu ve Mehmet Âkif, Ardahan, Turkey, 18 - 19 March 2016, no.178, pp.125-142 Creative Commons License Sustainable Development

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunu

Uluslararası Türkçenin Yabancı dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2015, vol.1, no.1, pp.105-116 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Baki Süha Ediboğlu-Afife Çerikçioğlu Aşkı

in: Şiirimizin Kadın Kahramanları, Zeki Taştan-Ali Sait Yağar, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.398-405, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Metnin Cazibesi

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2022 Sustainable Development

Mütareke'den Cumhuriyet'e Falih Rıfkı Atay

in: Rahim Tarım Armağanı, Levent Ali Çanaklı-Nihan Abir, Editor, Emin Yayınları, Bursa, pp.469-475, 2022 Sustainable Development

Tepkilerin Odağındaki Şair Cenab Şahabeddin

in: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'a Armağan, Doç. Dr. Tayfun Haykır-Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Apaydın-Arş. Gör. Merve Akbaş, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.835-842, 2022 Sustainable Development

Memleket Edebiyatı Şiir

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2021 Sustainable Development

Son Neslin Dramı

in: Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Çelik-Fatih Sakallı, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.175-182, 2021

Bir Kültür Adamının Trajedisi

in: 60.Yıl Hatırası Peyami Safa, Cengiz Karataş, Editor, İlbilge Yayıncılık, Ankara, pp.85-92, 2021

Türkiye ve Sırbistan Millî Marşları

in: 100 Ülke 100 Marş İstiklâl Marşı, Prof. Dr. Birol Emil-Prof. Dr. Zeki Taştan, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.531-536, 2021

Musahipzade Celâl

in: Millî Edebiyat, Nurullah Çetin-Fatih Sakallı-Cengiz Karataş, Editor, İlbilge Yayıncılık, Ankara, pp.429-436, 2021

Millî Mücadele Dönemi ve Dergâh Mecmuası

in: 100.Yılında Dergâh Dergisi, Doç. Dr. Ali Kurt, Editor, Gölcük Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Kocaeli, pp.21-65, 2021

Mehmet Âkif'i Anlamak

in: 100.Yılında İstiklâl Marşı'mızı ve Mll 100.Yılında İstiklâl Marşı'mızı ve Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'u Anlamak , Prof. Dr. Fatih Sakallı-Doç. Dr. Yılmaz Yeşil, Editor, Türk Eğitimsen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, pp.145-165, 2021

Temâşâ-yı Leyâl

in: Servet-i Fünun Akımı Şiir Çözümlemeleri , Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.106-115, 2020

Mehmet Fuat Köprülü

in: Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.283-287, 2020

Münâcat-Cenab Şehabeddin

in: Servet-i Fünûn Akımı Şiir Şiir Çözümlemeleri, Mehmet Nuri Parmaksız, Editor, Yade Akademik, Ankara, pp.133-137, 2020

Memleket Edebiyatı Şiir

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2019

Köy Romanı Ve ”Üç Kemaller”

in: Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan, İbrahim Dilek-İhsan Kalenderoğlu, Editor, Türk Kültürü Araştırma EnstitüsüYayınları, Ankara, pp.469-478, 2019

Yarım Kalan Öykü Sevgi Soysal (1936-1976)

in: Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın, Şerife Çağın, Dilek MaktalCanko, Editor, Ege Ünv. Basımevi, İzmir, pp.167-193, 2019

Müsebbib

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2018

Türk Alman İlişkilerinin Türk Kültürü ve Edebiyatına Yansıması

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Prof. Dr. Gıyasettin Aytaç, Doç.Dr.Aliye Uslu Üsten, Editor, Akçağ, Ankara, pp.556-571, 2018

Romantizm

in: Batı Edebiyatında Akımlar, Oktay Yivli, Editor, Günce Yayınları, İzmir, pp.51-73, 2018

İzah ve İstizah

Kurgan Yayınevi, Ankara, 2017

Naim Tirali nin Hikâyeciliği

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II. 20. Yüzyıldan Günümüze

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2017

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals