Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  Gazi University, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Hacettepe University, Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Ankara A:G:S:L: Müzik Bölümü Temel Piyano Eğitiminde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumları ve Örgütleme Stratejisinin Etkililik Düzeyi

  Gazi University

 • 1998 Postgraduate

  GAZİÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜNDEKİ PİYANO EĞİTİMİNDE MÜZİKALİTE KAVRAMININ ÖNEMİ VE OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ

  Gazi University