Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of agreement between molar landmarks: Repeatability, reproducibility, and comparability

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.150, no.3, pp.504-510, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Functional and fixed orthodontic treatment in a child with cerebral palsy

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.145, no.4, pp.523-533, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Deepbite correction with incisor intrusion in adults: A long-term cephalometric study

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.144, no.3, pp.414-419, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Influence of thermoplastic retainers on Streptococcus mutans and Lactobacillus adhesion

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol.141, no.5, pp.598-603, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Effect of light-cured filled sealant on shear bond strength of metal and ceramic brackets bonded with a resin-modified glass ionomer cement

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.135, no.2, pp.194-198, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of light-cured filled sealant on the bond failure rate of orthodontic brackets in vivo

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol.135, no.2, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Angular Photogrammetric Analysis of the Soft Tissue Facial Profile of Anatolian Turkish Adults

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.19, no.6, pp.1481-1486, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The effects of cervical headgear with an expanded inner bow in the permanent dentition

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.30, no.4, pp.425-430, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparison of the effects of Twin Block and activator treatment on the soft tissue profile

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.30, no.2, pp.128-134, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Maxillary advancement with internal distraction device in cleft palate patients

Journal of Craniofacial Surgery, vol.18, no.1, pp.177-185, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Comparison of the effects of 1,25 dihydroxycholecalciferol and prostaglandin E-2 on orthodontic tooth movement

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.125, no.5, pp.607-614, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Salivary Nickel and Chromium in Patients with Fixed Orthodontic Appliances

Angle Orthodontist, vol.70, no.6, pp.431-434, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Jasper Jumper and activator headgear combination a comparative cephalometric study

Journal of Orthodontic Research, vol.3, no.1, pp.17-24, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişik dik yön yüz büyüme paternine sahip iskeletsel sınıf 2 vakaların incelenmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012 (Other Refereed National Journals)

Flor salınım özellikli rezin uygulamasının mikrobiyal dental plak birikimi ve sitokin düzeyleri üzerine etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.8-14, 2009 (Other Refereed National Journals)

Monokristalin Seramik Braketlerin Kesme Bağlanma Kuvvetlerinin ve Kopma Sonrası Oluşan Artık Adeziv Miktarının İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.35-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Dört Farklı Ortodontik Braketin Kesme Bağlanma Kuvvetlerinin ve Kopma Sonrası Oluşan Artık Adeziv Miktarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.7-12, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hızlı üst çene genişletmesi-yüz maskesi uygulamasının alt dental arka etkisi

16.uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Jasper Jumper and Activator Headgear A comparative cephalometric study

83rd Congress of the European Orthodontic Society,Berlin, Germany, 20 - 24 June 2007

Cephalometric Characteristics of skeletal Class II pattern

6. International Orthodontic Congress, Paris-France, 11 - 15 September 2005

Books & Book Chapters

İskeletsel Sınıf II Malokluzyonun Genetiği

in: Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Nilüfer Darendeliler, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.8-15, 2019

Dentisyonun Gelişimi

in: Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Erhan Özdiler, Editor, Gümüş Kitabevi, Ankara, pp.111-129, 2015

Karışık Dişlenme Döneminde Kullanılan Model analizleri

in: Ortodontinin Temelleri Tanı ve Tedavi, Erhan Özdiler, Editor, Atlas Kitapçılık, pp.43-55, 2013