Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1996 - Continues Professor

  Gazi University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Courses

 • Under Graduate ORTODONTİDE TANI VE TANI ARAÇLARININ ÖNEMİ

 • Under Graduate KLAS 3 MALOKLUZYONLARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEGERLENDİRİLMESİ

 • Doctorate SABİT ORTODONTİK BİYOPROGRESİV TEDAVİ TEKNİĞİ UYGULAMASI

 • Under Graduate Kanin retraktörü ve verenli hareketli aparey uygulamaları

 • Under Graduate SINIF 3 ANOMALİLERİN ORTOPEDİK TEDAVİLERİ(REVERSE HEADGEAR)

 • Under Graduate SINIF 3 ANOMALİLERİN ORTOPEDİK TEDAVİLERİ (CHİN CAP)

 • Under Graduate SAGİTTAL YÖNDE GÖRÜLEN ORTODONTİK ANOMALİLER

 • Under Graduate KANİN RETRAKTÖRÜ İLE ÇEKİMLİ KORREKTİF TEDAVİ VE SÜREKLİ 1. MOLARLARION DİSTALİZASYONU

 • Under Graduate ORTODONTİK ANOMALİLERİN ETYOLOJİSİ

 • Doctorate KRANİFASİYAL MALOKLUZYON,MALFORMASYON VE MALFONKSİYONLARIN ETYOLOJİSİ

 • Doctorate SABİT ORTODONTİK BİYOPROGRESİV TEDAVİ TEKNİĞİ

 • Doctorate TANI YÖNTEMLERİ VE TEDAVİ PLANLAMASI

 • Doctorate BÜYÜME VE GELİŞİM TEDAVİ ANALİZLERİ

Advising Theses