Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Effect of modified tandem traction bow appliance on airway size

Acta Odontologica Turcica, vol.36, no.2, pp.47-52, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sınıf III Maloklüzyonların Geç Dönem Ortodontik Tedavileri

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.1-7, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jasper Jumper and activator headgear combination a comparative cephalometric study

Journal of Orthodontic Research, vol.3, no.1, pp.17-24, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sabit ortodontik tedavinin halitozise etkisinin değerlendirilmesi

ACTA Odontologica Turcica, vol.31, no.3, pp.121-126, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yüz maskesi uygulamasının uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, vol.31, no.3, pp.127, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sabit ortodontik tedavinin periodontal sağlık ve halitozise etkisinin değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, vol.31, no.3, pp.121-126, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ağıiçi Çift plak yüz maskesi kombinasyonunun dentofasiyal yapılara etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.163-170, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yüksek Açılı Sınıf II Vakaların Manyetik Fonksiyonel Apareylerle Tedavisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.147-158, 2008 (Other Refereed National Journals)

Erken dönemde ortopedik apereylerle tedavi edilmiş Sınıf III malokluzyonlu bireylerde üst havayolu değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, no.3, pp.23-30, 2008 (Other Refereed National Journals)

LATERAL SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERİN VE DİJİTASYONLARININ TEKRARLANABİLÎRLİĞİ

Turkish Journal of Orthodontics, vol.17, no.1, pp.75-82, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Soft tissue changes after advancement genioplasties

Marmara Dental Journal, no.4, pp.16-19, 2000 (Other Refereed National Journals)

TME Problemi ve Alt çene Gelişim Yetersizliği olan 2 Vakada Kombine Tedavi

Gazi Üni. Diş Hek. Fak. Dergisi, vol.16, no.3, pp.37-40, 1999 (Other Refereed National Journals)

JASPER JUMPER OKSİPİTAL HEADGEAR VE AKTİVATÖR OKSİPİTAL HEADGEAR UYGULAMALARININ DENTOFASİYAL YAPIYA ETKİLERİ

Turkish Journal of Orthodontics, vol.10, no.1, pp.46-54, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

FONKSİYONEL APAREYLERDE FARKLI KAPANIŞ YÜKSEKLİKLERİNİN DENTOFASİYAL YAPILARA ETKİLERİ

Turkish Journal of Orthodontics, vol.10, no.1, pp.61-68, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

SABİT TEDAVİ TEKNİKLERİNDE FARKLI BAĞLAMA SİSTEMLERİNİN AĞIZ HİJYENİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Journal of Orthodontics, vol.10, no.1, pp.16-19, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODİFİYE 3D BİMETRİK MAKSİLLAR DİSTALİZASYON ARKI İLE MOLAR DİSTALİZASYONU

Turkish Journal of Orthodontics, vol.9, no.2, pp.229-235, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Angle Sınıf II bölüm 2 Malokluzyonların Erken Dönem Tedavisi 2 vaka nedeniyle

Gazi Üni. Diş hek. Fak. Dergisi, vol.12, pp.107-116, 1996 (Other Refereed National Journals)

TME ANKİLOZUNDA GEÇ DÖNEMDE CERRAHİ OPERASYON SONRASI ORTODONTİK YAKLAŞIM BİR VAKA NEDENİYLE

Turkish Journal of Orthodontics, vol.8, no.1, pp.78-81, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

TME ANKİLOZUNDA ERKEN DÖNEMDE CERRAHİ OPERASYON SONRASI ORTODONTİK YAKLAŞIM

Turkish Journal of Orthodontics, vol.8, no.1, pp.82-87, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Open bite correction with the magnetic activator device IV

Journal of Clinical Orthodontics, vol.29, no.9, pp.569-576, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

İskeletsel 2 Sınıf ve High Angle Olgulara Jusper Jumper Apareyi Uygulaması 2 Olgu Nedeni ile

Gazi üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.87-95, 1995 (Other Refereed National Journals)

İskeletsel 3 Sınıf Düzensizliklerde Uygulanan Çenelik ve Reverse Headgear Apareylerinin Yumuşak Doku Profiline olan Etkilerinin İncelenmesi

Gazi üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.27-32, 1994 (Other Refereed National Journals)

Kongenital İkinci Premolar Eksikliğinin Fasiyal ve Dental Ark Asimetrisine Etkisi

Türk Ortodonti Dergisi, vol.7, no.29, pp.201-206, 1994 (Other Refereed National Journals)

Anterior Diş Eksikliği Olan Bireylerde Fasial ve Dental Ark Asimetrisi

Türk Ortodonti Dergisi, vol.6, no.1, pp.12-19, 1993 (Other Refereed National Journals)

Soft tissue changes after advancement genioplasty performed as pedicled or free transplants

Journal Of Cranio-Maxillofacial Surgery, vol.19, no.7, pp.304-310, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

Büyüme ve Gelişimin Dentofasial Özelliklere Etkisi

Tübitak Tıp Araştırma Grubu Yayınları, 1991 (Other Refereed National Journals)

Dilasere Bir Maksillar Kesicinin Ortodontik Tedavisi

Turkish Journal of Orthodontics, vol.2, no.2, pp.361-364, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aktif Ortodontik Tedavi Sırasında Apeksifikasyon

Turkish Journal of Orthodontics, vol.2, no.2, pp.357-360, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dişlerin Sürme Güçlüğünde Odontomanın Rolü ve Cerrahi Ortodontik Yaklaşım 2 Vaka Nedeniyle

Turkish Journal of Orthodontics, vol.2, no.1, pp.177-182, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Protrusiv Splint Tedavisinin Çene Yüz İskelet Yapısına Etkisi

Turkish Journal of Orthodontics, vol.2, no.1, pp.125-130, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortodontik Tedavi Süresince Temporamandibular Eklem Kapsul içi Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Otolarangoloji ve stomatoloji Dergisi, vol.2, pp.37-42, 1988 (Other Refereed National Journals)

Çenelik ve nüks

Otolarangoloji ve stomatoloji Dergisi, vol.2, no.2, pp.108-112, 1988 (Other Refereed National Journals)

İskeletsel 3 Sınıf Ön Çapraz Kapanışlı Bireylerde Çenelik Tedavisinin Yüzün Dik Yön Boyutları ve Profile Etkisi

Turkish Journal of Orthodontics, vol.1, no.1, pp.50-58, 1988 (Refereed Journals of Other Institutions)

İskeletsel 1 sınıf Yapılarda Çenelik Tedavisinin Üst Çene Büyüme ve Gelişimine Etkisi

Turkish Journal of Orthodontics, vol.1, no.1, pp.59-65, 1988 (Refereed Journals of Other Institutions)

İskeletsel 1 Sınıf Yapılı Bireylerde Ön Çapraz Kapanışın Üst Çene Büyüme ve Gelişimine Etkisi

Turkish Journal of Orthodontics, vol.1, no.1, pp.42-49, 1988 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortodontik Düzensizlilerin Cep Derinliğine Etkisi G Ü Dişhek Fak Dergisi

G. Ü. Dişhek. Fak. Dergisi ., vol.3, no.1, pp.13-22, 1986 (Other Refereed National Journals)

Farklı Baş Konumlarında çekilen Lateral Sefalometrik Filimlerde Yumuşak Dokuların İncelenmesi

G.Ü. Dişhek. Fak. Dergisi, vol.3, no.2, pp.21-35, 1986 (Other Refereed National Journals)

Peridontal Dokuları Sağlıklı Olan Erişkinlerde Keser Dişlerin Konumu

G.Ü. Dişhek. Fak. Dergisi ., vol.2, no.1, pp.225-236, 1984 (Other Refereed National Journals)

Diş Kronu ve Alveol Yüksekliği İlişkisi

G.Ü . Dişhek. Fak. Dergisi, vol.1, no.2, pp.21-29, 1984 (Other Refereed National Journals)

Normal Okluzyonlu Kızlarda Büyüme ve Gelişimin Ön Kafa Tabanı Uzunluğuna Etkisi

G. Ü. Dişhek. Fak. Dergisi, vol.3, no.1, pp.55-62, 1984 (Other Refereed National Journals)

Normal Okluzyonlu Erkeklerde ve Kızlarda ön Kafa Tabanı Uzunluğu

G. Ü. Dişhek. Fak. Dergisi, vol.1, no.2, pp.7-12, 1984 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınıf III Malokluzyonların Büyüme Dönemindeki Tedavileri

16. UluslararasıTürk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Standard Time Analysis for Treatment Procedures of Class IIIMalocclusions

106th FDI World Dental Congress, Buenoss Aires, Argentina, 5 - 08 September 2018, vol.68, pp.2-41 Creative Commons License

Şiddetli Maksiller Çapraşıklığa Sahip Geç Karma Dentisyonda Bir Hastanın Üç Yönlü Vidalı Müteharrik Apareyle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Türk Ortodonti Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu Ankara Türkiye, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2017

Modifiye tandem traksiyon yüz arki apareyinin hava yolu boyutuna etkisi

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5 - 07 November 2017

Evalution of the dentofacial effects of skelatally anchored face mask in Class III Subjects

8th International Orthodontic Congress, 2015, London ,England, 27 - 30 September 2015

Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion and Orthodontic Treatment In Class III Adults

8th International Orthodontic Congress, London ,England, Londrina, Brazil, 27 - 30 September 2015

Evaluation of mandibular arch posterior space changes in treated Class III patients

American Association of Orthodontists (AAO) 2015 Annual Session,San Francisco, CA, USA, United States Of America, 15 - 19 May 2015

Profil ve overjetteki normalden sapmalarin psikolojik iyilik hallerine etkisi

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi,Ankara, Türkiye, 25 - 29 October 2014

The effect of Class III orthopedic treatment on position and development of impacted mandibular third molars a longitudinal study

96th Annual meeting, scientific sessions& exhibition of American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons,Hawai, United States of America, 8 - 13 September 2014

Farklı braket tiplerinin feldspatik seramiğe makaslama bağlanma dayanımları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu,Van, Türkiye, 4 - 07 September 2014

Farklı braket tiplerinin feldspatik seramiğe bağlanma dayanımları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 4 - 07 September 2014

The Effect of Class III Orthopedic Treatment on Position and Development of Impacted Mandibular Third Molar: A Longitudinal Study

AAOMS 96th Annual Meeting,Scientific Session and Exhibition, Hawaii, United States Of America, 8 - 13 September 2014, vol.72, pp.32

Jasper Jumper and Activator Headgear A comparative cephalometric study

83rd Congress of the European Orthodontic Society,Berlin, Germany, 20 - 24 June 2007

Face mask therapy with and without expansion

6. İnternational Orthodontic Congress, Paris-France, 11 - 15 September 2005

Cephalometric Characteristics of skeletal Class II pattern

6. International Orthodontic Congress, Paris-France, 11 - 15 September 2005

Comparison of double plate appliance and facemask in Class III malocclusion treatment

77th Congress of the European Orthodontic Society, Ghent-Belgium, 19 - 23 June 2001

3 D bimetrik maksiler distalizasyon arkının etkileri

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi,Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Face Mask Therapy During Early and Late Mixed Dentition

75th Congress of the European Orthodontic Society, Strasbourg-France, 23 - 26 June 1999

Treatment and Post treatment changes by extraoral combined headgear therapy

75th Congres of the European Orthodontic Society, Strasburg –France, 23 - 26 June 1999

Early Treatment of Facial Asymmetry

72 th EOS Brighton England, 2 - 05 July 1996

The Effect of Hypodontia on Craniofacial Morphology

70 th Congress of the EOS Graz Austria, 8 - 11 June 1994

Recidive After Chincap Treatment

68 th EOS Congress Venice Lido Italy, 10 June - 13 November 1992

Anterior Diş Eksikliği Olan Bireylerde Facial ve Dental Ark Asimetrisi

Türk Ortodonti Derneği 3. Bilimsel Kongresi , Balçova - İzmir, Turkey, 24 - 27 October 1992

Aktif Ortodontik Tedavi Sırasında Apeksifikasyon

GATA dişhekimliği Bilimleri Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 May 1989

Dişlerin Sürme Güçlüğünde Odontomanın Rolü ve Cerrahi Yaklaşım

Stomotoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi , Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 1988

İskeletsel 1 Sınıf Bireylerde Ön çapraz Kapanışın Üst Çene Büyüme ve Gelişimine Etkisi

G.Ü.Dişhekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi, Milli Kütüphane, Ankara, Turkey, 16 - 21 June 1987

İskeletsel 3 Sınıf Ön çapraz kapanışlı Bireylerde Çenelik Tedavisinin Yüzün Dik Yön Boyutları ve Profile Etkisi

G. Ü.Dişhekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi, Milli Kütüphane, Ankara, Turkey, 16 - 21 June 1987

Protrusiv Splint Tedavisinin Çene Yüz Üskelet Yapısına etkisi

A. Ü. Dişhekimliği Fakültesi 11. Bilimsel Kongresi , Milli Kütüphane, Ankara, Turkey, 16 - 21 June 1987

Ortodontik Düzensizliklerin Cep Derinliğine Etkisi

Türk Periodontoloji Derneği 16. Bilimsel Kongresi ,Alanya, Turkey, 11 - 18 May 1985

Normal Okluzyonlu Kızlarda Büyüme ve Gelişimin Ön Kafa Tabanı Uzunluğuna Etkisi

A.Ü. Dişhekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi,Milli Kütüphane,Ankara, Turkey, 6 - 11 May 1985

Farklı Baş Konumlarında Çekilen Lateral Sehfalometrik Filimlerde Yumuşak Dokuların İncelenmesi

A.Ü.Dişhekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi , Milli Kütüphane ,Ankara, Turkey, 6 - 11 May 1985

Periodontal Dokuları Sağlıklı olan Erişkinlerde Keser Dişlerin Konumu

Türk Periodontoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi,Martı Motel ,Marmaris, Turkey, 19 - 26 May 1984

Diş kronu Alveol Yüksekliği İlişkisi

Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi ,Pedodonti derneği 5. Bilimsel Kongresi TMt Oteli, Bodrum, Turkey, 22 - 29 May 1983

Books & Book Chapters

Sınıf III Maloklüzyonların Erken Dönem Tedavileri

in: Erken Dönem Ortodontik Tedaviler ve Etkileri, Prof. Dr. Lale Taner, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.55-62, 2020

Erken Dönem Açık Kapanış Tedavisi

in: Erken Dönem Ortodontik Tedaviler ve Etkileri, Prof. Dr. Lale Taner, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.42-46, 2020