Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hızlı üst çene genişletmesi-yüz maskesi uygulamasının alt dental arka etkisi

16.uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

iskeletsel ankaraj destekli sınıf II sabit fonksiyonel aygıt uygulamaları

Diş hekimliği, ilter uzel, Editör, akademisyen kitapevi, Ankara, ss.65-75, 2018