Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2018 - 2019 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (ABD)

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 168

h-indeksi (WOS): 9