Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Characterization of Tantalum Oxide Sol-Gel-coated AZ91 Mg Alloys

TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS, cilt.73, sa.5, ss.1249-1256, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INFLUENCES OF PROCESS PARAMETERS ON THE QUALITY OF HYDROXYAPATITE COATING ON AZ91 MAGNESIUM ALLOY

The Online Journal of Science and Technology, cilt.7, sa.3, ss.48-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOL-JEL YÖNTEMİ İLE AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMI ÜZERİNE HİDROKSİAPATİT/PEG KAPLANMASI

The Journal of International Manufacturing and Production Technologies, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hydroxyapatite coating on AZ91 magnesium alloy via sol-gel method

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.23, sa.8, ss.954-956, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Üretim Parametreleri İle Üretilen Az91 Mg Alaşımlarının Yapısal Karakterizasyonu

The International Alumınıum-Themed Engineering and Natural Sciences Conference in Seydişehir/TURKEY (IATENS’19), 4 - 06 Ekim 2019

Structural Characterization of AZ91 Mg with Different Production Parameters

THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019”, Konya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.783-785

Production of Sol-Gel ZrO2 Powders with Different Molarity

THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019”, Konya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.110

Sol-gel process optimization for the ability of Ta2O5 coating layer on AZ91 Mg alloy

2nd International University Industry Cooperation RD and Innovation Congress, Manisa, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2018, ss.12

Effect of Gr Contents on Wear Properties of Al2024/MgO/Al2O3/Gr Hybrid Composites

3th International Conference on Mechanical, Manufacturing, Modeling and Mechatronics (IC4M 2018), 22 - 25 Şubat 2018, cilt.167, ss.2010

Influences of process parameters on the quality of hydroxyapatite coating on AZ91 Mg alloy

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ SOL-JEL YÖNTEMİYLE HİDROKSİAPATİT KAPLANMASI

16th International Materials Symposium IMSP 2016, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016