Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cumhuriyet Döneminde İlk Kuşak Felsefeciler

Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, no.6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğan Özlem’in İki Kitabı: Persona ve Türkçede Felsefe

ÖZNE Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, no.26, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de/Türkçede Felsefeye İlgisizlik Sorunu

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, vol.1

Doğan Özlem’e Göre Felsefe Tarihinde Değer Kavramı

Doğan Özlem: Felsefede Elli Yıl Sempozyumu, Turkey, 05 May 2016