Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr), Turkey

 • 1993 - 1997 Post Graduate

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Currıculum Development In Educatıon, Turkey

 • 1988 - 1992 Under Graduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi ve tekniklerine etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

 • 1996 Post Graduate

  Ders geçme ve kredi sistemine yönelik veli ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Planlaması (Yl) (Tezli)