Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adaptation of De Jong Gierveld Loneliness Scale into Turkish

International journal of humanities and social science, cilt.5, sa.9, ss.84-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Investigation of Measurement Invariance of Interest in Science Model Across Different Groups: A Study on PISA Student Questionnaire

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Czech Republic, Prague (MAC-ETL 2017), Prag, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Aralık 2017

Assessing Measurement Invariance through Use Of Multiple-Group CFA: Difference between Regional Groups

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Czech Republic, Prague (MAC-ETL 2017), Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Aralık 2017

Test Puanlarının Kullanım Gerekliliklerine Yönelik İzlenen Yasal Süreç: Ösym örneği

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Madde Analizi Sürecinin Genellenebilirlik Kuramı ve Klasik Test Kuramına Göre İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Are Different Raters Type Rating The Same Constructs In Problem Solvıng SkıllsAssessment?

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017