Education Information

Education Information

  • 2003 - 2006 Undergraduate Minor

    Middle East Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

  • 2001 - 2005 Undergraduate

    Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English