Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Kasım 2019 Deneysel olarak Alzheimer oluşturulan sıçanlarda tekrarlayan anestezi uygulamasının beyin dokusu ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin değerlendirilmesi

    Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

  • Ekim 2018 Evaluation of the Effects of Recurrent Sevoflurane Anesthesia on Cognitive Functions and Brain Tissue in Elderly Rats with Streptozotocin-Induced Alzheimer's Disease

    Hccm-Consulting, Bremen And The Working Group Of German And Turkish Anaesthesiologists İn The German Society Of Anesthesiology And Intensive Care Medicine- Reinhard-Purschke-Prize

Burslar

  • 2003 - 2005 YURT İÇİ-YURT DIŞI BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA BURS PROGRAMI

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 174

h-indeksi (WOS): 7