Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MİRZA FETH ALİ AHUNDZADE’NİN AZERBAYCAN MODERNLEŞMESİNDEKİ YERİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2018, vol.4

”Kültürlerarası diyalog ve hoşgörü:Azerbaycan Cumhuriyeti’xxnin deneyimlerinin siyasal analizi”

2 Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2018, vol.4

MİLLİ TÜRK FIRKASI’NIN MÜTAREKE DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ

2. Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2018, vol.4

İFHAM GAZETESİNE GÖRE, MİLLİ MÜCADELE VE MİSAK-I MİLLİ İLE İLGİLİ HABER VE YORUMLARIN TAHLİLİ

TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTRIMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, vol.1

OSMANLI TATAR GENÇLER BİRLİĞİ, NİZAMNAMESİ VE FAALİYETLERİ

TÜRK DÜNYASISTRATEJİK ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, vol.1

Büyükelçi Semyon İvanoviç Aralov’un Gözü İle Milli Mücadele Yıllarında Türkiye – SSCB Münasebetleri

7. ULUSLARAARASI KARADENİZ SEMPOZYUMU TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ, 19 - 20 October 2017, vol.2

Azerbaycan Modernleşmesinin Öncü Şahsiyeti: Mirza Fethali Ahundzade

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, vol.1, pp.262

MEFKURE MECMUASI IŞIĞINDA ANKARA’ DA MİLLİ MÜCADELENİN MANEVİ CEPHESİ VE DİN ADAMLARI

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6 - 09 July 2017, vol.1

27 MAYIS DARBE SÜRECİNDE BİR YOL AYRIMI: ON DÖRTLER HADİSESİ

27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2016’ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbeler ve Millet Egemenliği Kültürü, Aydın, Turkey, 26 - 28 May 2017, vol.1

OSMANLI DEVLET HAYATINDA ÖRTÜLÜ BİR MUHALEFET VE DARBE TEŞEBBÜSÜ KULELLİ HAREKETİ

DEMOKRASİ:DARBELER ve TEPKİLER, Giresun, Turkey, 15 December 2016 - 17 December 2006

Tarihi ve Kültürel Kimlikleriyle Suriye Türkleri

2016 hoca ahmet yesevi yılı anısına uluslararası türk dünyası eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.332-334

kazak düşüncesinde yenilikçi ve öncü bir entellektüel Turar Rıskılov

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.334-341

YENİ SÜREÇTE ERMENİSTA AZERBAYCAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016

2 MEŞRUTİYETTEN MÜTAREKE YILLARINA TÜRK BASININDA MUHALEFETİN SESİ İFHAM

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri Özet Kitabı, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.280-282

Metrics

Publication

21

Project

1
UN Sustainable Development Goals