Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

karsın somut olmayan kültürel mirasından örnekler

21. yüzyılda eğitim ve toplum, cilt.5, sa.15, ss.432-434, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1960 1980 Döneminde Türkiye de Sosyo Ekonomik Değişimin ve Dışa Yönelişin Toplumsal Dinamikleri

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.4, sa.12, ss.155-181, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurtuluş Yıllarından 1940 lara İzmir deHastalıklar Ve Yardımlaşmalar

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, cilt.4, sa.11, ss.141-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1922 Yangını Sonrasında İzmir’de Bunalımlar

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.1, sa.2, ss.122-128, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MİRZA FETH ALİ AHUNDZADE’NİN AZERBAYCAN MODERNLEŞMESİNDEKİ YERİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, cilt.4

”Kültürlerarası diyalog ve hoşgörü:Azerbaycan Cumhuriyeti’xxnin deneyimlerinin siyasal analizi”

2 Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, cilt.4

MİLLİ TÜRK FIRKASI’NIN MÜTAREKE DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ

2. Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, cilt.4

İFHAM GAZETESİNE GÖRE, MİLLİ MÜCADELE VE MİSAK-I MİLLİ İLE İLGİLİ HABER VE YORUMLARIN TAHLİLİ

TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTRIMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, cilt.1

OSMANLI TATAR GENÇLER BİRLİĞİ, NİZAMNAMESİ VE FAALİYETLERİ

TÜRK DÜNYASISTRATEJİK ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, cilt.1

Büyükelçi Semyon İvanoviç Aralov’un Gözü İle Milli Mücadele Yıllarında Türkiye – SSCB Münasebetleri

7. ULUSLARAARASI KARADENİZ SEMPOZYUMU TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ, 19 - 20 Ekim 2017, cilt.2

Azerbaycan Modernleşmesinin Öncü Şahsiyeti: Mirza Fethali Ahundzade

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaycan, 19 - 21 Ekim 2017, cilt.1, ss.262

MEFKURE MECMUASI IŞIĞINDA ANKARA’ DA MİLLİ MÜCADELENİN MANEVİ CEPHESİ VE DİN ADAMLARI

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6 - 09 Temmuz 2017, cilt.1

27 MAYIS DARBE SÜRECİNDE BİR YOL AYRIMI: ON DÖRTLER HADİSESİ

27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2016’ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbeler ve Millet Egemenliği Kültürü, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2017, cilt.1

OSMANLI DEVLET HAYATINDA ÖRTÜLÜ BİR MUHALEFET VE DARBE TEŞEBBÜSÜ KULELLİ HAREKETİ

DEMOKRASİ:DARBELER ve TEPKİLER, Giresun, Türkiye, 15 Aralık 2016 - 17 Aralık 2006

Tarihi ve Kültürel Kimlikleriyle Suriye Türkleri

2016 hoca ahmet yesevi yılı anısına uluslararası türk dünyası eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.332-334

kazak düşüncesinde yenilikçi ve öncü bir entellektüel Turar Rıskılov

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.334-341

YENİ SÜREÇTE ERMENİSTA AZERBAYCAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016

2 MEŞRUTİYETTEN MÜTAREKE YILLARINA TÜRK BASININDA MUHALEFETİN SESİ İFHAM

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri Özet Kitabı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.280-282