Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimization of cutting parameters in pocket milling of tempered and cryogenically treated 5754 aluminum alloy

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, cilt.67, sa.4, ss.697-707, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimization of Cutting Parameters for Surface Roughness in Milling of Cryogenic Treated EN AW 5754 (AlMg3) Aluminum Alloy

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.3, ss.665-673, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Alüminyum Matrisli Kompozitlerde Tungsten Karbür ve Grafen Takviyelerinin Mekanik Özelliklere Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.1466-1487, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı Profillere Sahip Kirişlerde Meydana Gelen Eğilme Gerilmesi ve Sehim Miktarının Teorik ve Nümerik Yöntemler ile Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.21, sa.62, ss.469-482, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitkisel bir hidrolik akışkan üretimi ve performansının hidrolik yağ ile karşılaştırılması

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.248-259, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temperlenmiş Alüminyum 5754 Alaşımının Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Taguchi Metodu Kullanılarak Optimizasyonu

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.45-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mini Excavator Design and Analysis

International Journal of Innovative Science and Research Technology, cilt.2, sa.11, ss.198-206, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design and Experimental Investigation of Pneumatic Movement Mechanism Supported by Mechanic Cam and Crank Shaft

TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, cilt.4, sa.1, ss.22-34, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hidrolik Servo Sistemler, Kontrol ve Modellenmesi

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), cilt.3, sa.1, ss.68-81, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyetin 75. Yılında Eğitimde Toplam Kalite Yaklaşımı

Milli Eğitim Dergisi, cilt.139, ss.66-68, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mantık (Lojik) Kurallarının Pnömatik Sistemlerde Uygulanması

S.D.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.125-136, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alüminyum 7075 T651 Alaşımının Kanal Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Optimizasyonu ve Kesme Sıcaklıklarının İncelenmesi

3rd International Engineering Research Symposium (INERS’2019), Düzce, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019, ss.224-233

PROTOTİP OLARAK İMAL EDİLEN MİNİ EKSKAVATÖR KAZICI GRUBUNUN HESAPLARI, DAYANIM VE ÖMÜR ANALİZLERİ

Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu (International Congress of Academic Research-ICAR), Bolu, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2019, ss.58-68

Vanadis 4E toz metalürjik takım çeliğinin yüzey frezelenmesinde kesme parametrelerinin kesme sıcaklığı üzerine etkisi ve optimizasyonu

I. Uluslararası Bilim ve İnovasyon Kongresi (I. International Science and Innovation Congress), Denizli, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2019, ss.294-301

Mini ekskavatör alt şasi tasarımının, sonlu elemanlar ve yorulma analizi ile değerlendirilmesi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 4th International Scientific Research Congress, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, cilt.8, ss.405-419

Mini ekskavatörün ulusal ve uluslararası standartlara uygun yerli imkânlarla prototip tasarımı ve imalatı

ERASMUS Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.169-186

Delme işlemlerinde kullanılan tezgâhlara alternatif hidro-pnömatik deney düzeneği tasarımı ve sonlu elemanlar analizi

ERASMUS Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.187-195

Mini ekskavatör üst şasi tasarımının, sonlu elemanlar ve yorulma analizi ile değerlendirilmesi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 4th International Scientific Research Congress, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, cilt.2, ss.327-336

Mathematical modeling on stres on the cutting tool in drilling by indexable insert drills

5th International Advanced Teknologies Symposiun (IATS’09), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.104