Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Integration Between Urban Planning and Natural Hazards For Resilient City

HANDBOOK OF RESEARCH ON TRENDS AND DIGITAL ADVANCES IN ENGINEERING GEOLOGY, pp.591-630, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Multi Criteria Decision Making Techniques in Urban Planning and Geology

HANDBOOK OF RESEARCH ON TRENDS AND DIGITAL ADVANCES IN ENGINEERING GEOLOGY, pp.530-568, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

GEOTECHNICAL ANALYSIS OF THE LANDSLIDES DEVELOPING IN THE URBAN USAGE AREA: CASE STUDY KIRKDEGIRMENLER (ERZURUM)

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, no.4, pp.739-751, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Geoenvironmental evaluation for planning: an example from Gumushane City, close to the North Anatolia Fault Zone, NE Turkey

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.71, no.4, pp.679-690, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Correlation Between Geology, Earthquake and Urban Planning

EARTHQUAKE RESEARCH AND ANALYSIS - STATISTICAL STUDIES, OBSERVATIONS AND PLANNING, pp.417-434, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

PROPOSAL OF THE ANALYTICAL MODEL ON THE EVALUATION OF THE GEOLOGICAL THRESHOLDS IN PLANNING: CASE STUDY PORTSMOUNTH (ENGLAND)

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.26, no.2, pp.273-288, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Preparation of land use planning model using GIS based on AHP: case study Adana-Turkey

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.69, no.2, pp.235-245, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A new quantitative weathering classification for igneous rocks

ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.55, no.6, pp.1319-1336, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Influence of weathering on the engineering properties of Harsit granitic rocks (NE Turkey)

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.67, no.1, pp.97-104, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Theoretical Approaches in the Context of Spatial Planning Decisions and the Relation with Urban Sustainability

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Solid Waste Landfill Site Selection in the Sense of Environment Sensitive Sustainable Urbanization: Izmir, Turkey Case

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ayrışmış Kayaçların Direnç ve Deformasyon Özelliklerinin Elastik Dalga Hızlarından Yararlanılarak Tahmin Edilmesi İçin bir Yaklaşım

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relation Between the Planning Decisionsand the Sustainability: Mersin Case

ISBS 2019 4th International Sustainable Buildings Symposium, 18 - 20 July 2019

A Multidisciplinary Approach in the Context of Earthquake Sensitive Cities

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.836-848 Sustainable Development identifier

Effect of Physical Urban Environment on Sustainable Urban Development

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.501-512 Sustainable Development identifier

Effect of Physical Urban Environment on Sustainable Urban Development

3rd International Sustainable Buildings Symposium-ISBS, Dubai, United Arab Emirates, 15 - 17 March 2017

A Multidisciplinary Approach In The Context of Earthquake Sensitive Cities

3rd International Sustainable Buildings Symposium-ISBS, Dubai, United Arab Emirates, 15 - 17 March 2017

Solid Waste Landfill Site Selection in the Sense of Environment Sensitive Sustainable Urbanization: Izmir, Turkey Case

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, vol.245 Sustainable Development identifier identifier

Theoretical Approaches in the Context of Spatial Planning Decisions and the Relation with Urban Sustainability

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, vol.245 Sustainable Development identifier identifier

Liquefaction Potential of the Settlement Area of Susurluk (Balikesir, Turkey) In the Context of Earthquake Sensitive Urbanization

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, vol.245 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMAESASLI ARAZİ KULLANIM ANALİZİ VE TEMATİK SINIFLAMA

5. UZAKTANALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), Turkey, 14 - 17 October 2014 Sustainable Development

Urban Earthquake Risk Analysis in Planning and Multi Criteria Decision Making Techniques Based on Geographical Information: Yalova Case

1st International Urban Planning-Architecture-Design Congress (UPAD2014), Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.309-321 Sustainable Development identifier

Urban Information System UIS and Three Dimensional Visualization in Urban Planning Process

3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Barcelona, Spain, 14 - 16 November 2012, pp.1538-1548

Ulus (Ankara) Historical and Cultural Heritage and Conservation Period

International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26 - 28 May 2010

Geohazard Information for Sustainable Planning and Development

International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26 - 28 May 2010 Sustainable Development

Settlement and Urban Risk Analysis for the Disaster Management and Disaster-Sensitive Planning: The Case Study of Adana

AEG (Assocıatıon of Envıronmental Engıneerıng Geologısts), Annual Meeting, 21 - 26 September 2009 Sustainable Development

Kent Planlamasında Deprem Risk Faktörünün Değerlendirilmesi: Gümüşhane Örneği

Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 May 2006

Urban Geology of Gumushane, Turkey

IAEG2006-Engineering Geology for tomorrow’s cities, 6 - 10 September 2006

Ayrışmış Kayaçların Fizikomekanik Özelliklerine Suyun Etkisi

MÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Yıl Sempozyumu, Turkey, 1 - 05 December 2003

Kent Yerleşim Alanlarının Seçiminde Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması: Gümüşhane Örneği

III. İzmir ve Çevresinin Deprem-Jeoteknik Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 November 2001

The Relationship Between Susceptibility and Rebound Number of Shcmitch Hammer: An Example

14th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 8 - 11 October 2001

Trabzon İl’i Yerleşim Alanındaki Kayaç ve Toprak Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Turkey, 20 - 23 October 1999

Doğu Karadeniz Granitik Kayaçlarının Fizikomekanik Özellikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Turkey, 1 - 05 December 1998

Jeolojik Faktörlerin Kent Jeolojisindeki Önemi ve Gümüşhane Örneği

Kentleşme ve Jeoloji Sempozyumu, Turkey, 19 - 20 November 1996

Books & Book Chapters

Integration Between Urban Planning and Natural Hazards for Resilient City

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.591-630, 2017

Integration Between UrbanPlanning and NaturalHazards For Resilient City

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editor, IGI Global, pp.591-630, 2017

Multicriteria Decision Making Techniques in Urban Planning and Geology

in: Handbook of Research of Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.530-568, 2017

Kent Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin YÜkselişi ve Türkiye deki Kullanım Alanları

in: Seksen Sonrası Mekan ve Planlama, , Editor, Gazi Üniversitesi, Ankara, pp.559-575, 2016