Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Scale for attitudes of secondary education students towards nuclear power: A scale development study

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, cilt.5, sa.1, ss.395-406, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZİFARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Turkish Studies-Social Sciences, cilt.14, sa.6, ss.2999-3008, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of high school students’opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values.

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, sa.2, ss.2350-2356, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic self-efficacy.

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.2377-2382, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilmesine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları

International V. TURKCESS Education and Social Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik İmajlarının İncelenmesi

2nd International Social and Educational Sciences Symposium, Konya, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.147-153

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.514-522

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Materyali Geliştirme Sürecine Yönelik Görüşleri

4th International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.514-522

The Evaluation of the Perceptions on Sustainable Environment of Elementary School Students by Newspaper News

14th International Teacher Education for Sustainable Development , Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

The Evaluatıon Of The Perceptıons On Sustaınable Envıronment Of Elementary School Students By Newspaper News

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCESUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION., 12 - 14 Mayıs 2016

Determination of Biology Teacher Candidates Attitudes towards Sustainable Environmental Education

14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, and Education, 12 - 14 Mayıs 2016

An investigation into candidate biology teachers' self-efficacy beliefs related to the teaching process

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2559-2563 identifier identifier

Analysis of biology candidate teachers' self-efficacy beliefs on environmental education

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2549-2553 identifier identifier

An analysis of candidate teachers' attitudes towards learning

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2564-2568 identifier identifier

An assessment of the factors that influence biology teacher candidates' levels of academic self-efficacy

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2377-2382 identifier identifier

Analysis of high school students' opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2350-2356 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

BIYOLOJI ÖĞRETMENADAYLARININ ÇEVRESORUNLARINA YÖNELIKGÖRÜŞLERININ İNCELENMESI

Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ, Editör, Gece Akademi, ss.353-371, 2019

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecinde Uyarlanmış Birincil Literatür Kullanımına Yönelik Görüşleri

Human Society and Education in the Changing World, YILMAZ ERCAN, SULAK SÜLEYMAN ALPASLAN, Editör, PALET YAYINLARI, Konya, ss.1-13, 2018

Biyoloji öğretiminde deneyler

Fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adayları için biyoloji öğretimi, Solmaz AYDIN; Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.241-301, 2016