Education Information

Education Information

 • 1991 - 1996 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Yapı Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1987 - 1990 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Yapı Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Technıcal Educatıon, Department Of Buıldıng Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Elastoplastik boşluklu perdelerin yapısal değişim teoremleriyle analizi

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi (Dr)

 • 1991 Postgraduate

  Kum Kirliliğinin Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi (Yl) (Tezli)