Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Usage of micronized zeolite in high performanced concrete

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.36, sa.1, ss.163-176, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Curing Conditions on Permeation of Self-Compacting Lightweight Concrete with Basaltic Pumice Aggregate

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.43, sa.10, ss.5157-5164, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Strength Properties of Fibre Reinforced Self Compacting Concrete

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.132, sa.3, ss.775-778, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INFLUENCE OF CURING CONDITIONS AND AGGREGATE TYPE ON MECHANICAL PROPERTIES OF SELF COMPACTING LIGHTWEIGHT CONCRETE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.3, ss.459-467, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strength and capillary water absorption of lightweight concrete under different curing conditions

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.17, sa.2, ss.145-151, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermoelectric behavior of carbon fiber reinforced lightweight concrete with mineral admixtures

NEW CARBON MATERIALS, cilt.23, sa.1, ss.21-24, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Capillary water absorption of self-compacting concrete under different curing conditions

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.14, sa.5, ss.365-372, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The influence of mineral admixtures on the short and long-term performance of concrete

BUILDING AND ENVIRONMENT, cilt.42, sa.8, ss.3080-3085, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The influence of compaction pores on sorptivity and carbonation of concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.21, sa.5, ss.1040-1045, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of curing conditions on the engineering properties of self-compacting concrete

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.13, sa.1, ss.25-29, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physico-chemical treatment of marble processing wastewater and the recycling of its sludge

WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, cilt.23, sa.6, ss.550-559, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Aggregate Size and Cure Conditions On The Engineering Properties of Concrete

Turkish Journal of Science and Technology, cilt.15, sa.2, ss.127-137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALSİNE EDİLMİŞ BENTONİTİN BETON AŞINMA DAVRANIŞIÜZERİNE ETKİSİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.904-912, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Mechanical Properties of the Concrete Affected by High Temperature by Destructive and Non-Destructive Test Methods

Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, cilt.14, sa.2, ss.91-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İSKELELERİ, İSKELELERİETKİLEYEN YÜKLER VE İSKELE DENEYLERİ

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, cilt.2, sa.4, ss.67-80, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Project Types on Business Health and SafetyPractices in the Construction Sector: Focusing on AnkaraProvince

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.3, ss.11-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects Of Using Waste Marble Dust In Concrete To Carbonation

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.2, ss.369-376, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Betonda Atık Mermer Tozu Kullanımının Karbonatlaşmaya Etkisi

Politeknik Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.369-376, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mermer Tozu Atığı ve Silis Dumanının Betonun Karbonatlaşma ÖzelliğineEtkisi

BEU Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.191-202, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaplamalı Beton Basınç Dayanımına Donma Çözülmenin Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.59-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research of Cold Joint Effects on the Direct Tensile and Flexural Strength of the Concrete

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.19, sa.3, ss.203-210, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Soğuk Derzin Betonun Eğilme ve Doğrudan Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Politeknik Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.203-210, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Tip Sıvalarla Kaplı Betonun Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.43-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalsine Bentonit Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisi

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.150-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Sistemlerinin MATLAB Optimizasyon Araç Kutusu ile Optimum Boyutlandırılması

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.189-197, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sustainable Structural Lightweight Concrete Design and The Investigation of TheMechanical Properties

Bitlis Eren Univ J Sci & Technol, cilt.5, sa.2, ss.62-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF SINGLE AND HYBRID FIBRES ON FIBRE REINFORCED SELF COMPACTING CONCRETE PRODUCED WITH HIGH LEVEL OF FLY ASH USAGE

SDU International Technologic Science, cilt.5, sa.2, ss.11-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uçucu külün karbon fiber takviyeli betonun mekanik özelliklerine etkisi

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Teknik-Online Derg, cilt.9, sa.1, ss.24-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uçucu külün karbon fiber takviyeli hafif betonun seebeck katsayısına etkisi

Teknolojik araştırmalar dergisi(Yapı Teknolojileri elektronik dergisi), cilt.1, ss.1-5, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silis Dumanının Karbon Fiber Takviyeli Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.103-109, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Demiri ve Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Mineral Katkıların Etkis

F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sa.17, ss.351-357, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pomza ve mineral katkılı taşıyıcı hafif betonun mekanik özelliklerinin araştırılması

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.21, sa.4, ss.675-680, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Demiri ve Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Mineral Katkıların Etkisi

F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sa.18, ss.351-357, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silis Dumanı Katkılı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, sa.10, ss.22-27, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, sa.17, ss.681-685, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Nem Ortamlarındaki Betonlarda Karbonatlaşma Gelişimi

F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.367-373, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonda Hızlandırılmış Karbonatlaşma Deneyi ve Aparatı

Politeknik Dergisi, cilt.2, ss.233-237, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Mantık Metodu ile Tek Açıklıklı Çerçevenin Plastik Analizi

F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları Dergisi,, cilt.5, ss.72-78, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonlarda Karbonatlaşmanın Önemi ve Etkinlik Dereceleri Standard Dergisi

STANDARD DERGİSİ, cilt.497, ss.84-88, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boşluklu Yapıların Yapısal Değişim Teoremleri ile Elasto Plastik Analizi

F.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.55-60, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kum Kirliliğinin Betonun Basınç Dayanımına Etkileri

TMMOB İzmir Şubesi Haber Bülteni, cilt.15, ss.18-22, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONLARIN YÜKSEK SICAKLIK DİRENCİNE MİNERAL KATKILARIN ETKİSİ

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-Fen ve Mühendislik Bilimleri-, Çorum, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2020

Investigation of the EngineeringProperties of Micronized ZeoliteReplaced Mortars

4th International Sustainable Buildings Symposium, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 Haziran 2018 - 20 Haziran 2019, ss.265-272

Investigation of the Mantle System Applied to Outer Shell of Apartment Buildings in Terms of Energy Efficiency (Erzincan Case)

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.413-424 identifier

An Investigation of the Effect of PVA and Boric Acid on Concrete Mixtures

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.33-47 identifier

Effect of High Temperature on Compressive Strength of Concrete Prepared Using Different Types of Aggregates

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.425-434 identifier

The Investigation of the Different Waste Powder Materials Effects on Self-Compacting Lightweight Concrete

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017

Combined Effects of Extreme Conditions on the Mechanical Properties of Fibre Reinforced Self Compacting Concrete

8TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS2017), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Influence of the Coarse Aggregates on the Development of the Mechanical Properties of Concrete

8TH INTERNATIONAL ADVANCEDTECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS2017), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Kalsine Bentonit Katkılı Betonların Aşınma Davranışı

II. International Academic Research Congress 2017, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.626

Yüksek Oranda Kimyasal Katkı Kullanımının Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkisi

II. International Academic Research Congress ( INES 2017 ), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

The Design of Fibre Reinforced Self Compacting Lightweight Concrete and the Investigation of Early-Age Mechanical Properties Produced with Acidic Pumice and Waste Powders

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017

The Investigation of the Mechanical and Durability Properties of Self-Compacting Lightweight Concrete Produced with Acidic Pumice

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017

Kalsine İstanbul Kili Katkılı Harçların Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisi

1 st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.1817-1826

The Strength Propertries of Fibre Reinforced Self Compacting Concrete

3. İnternational Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), Antalya, Türkiye, 19 - 26 Ekim 2016

Effects of using waste marble dust in concrete to carbonation

ISBS 2015 2 nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, ss.264-269

The design of fibre reinforced self compacting concrete and determination of fresh properties

ISBS 2015 2nd. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, ss.322-329

Searching about the effects of cold joints on direct tensile strength

ISBS 2015 2 nd International Sustainable Building Syymposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, ss.155-158

Pomza Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Donma-Çözülme Direnci

9. Ulusal Beton Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.191-201

Pomza Agregalı Kendişiğinden Yerleşen Hafif Betonların Yüksek sıcaklık Direnc

Beton 2011 (Hazır Beton Kongresi Bildirileri), Isparta, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2011, ss.153-157

The Influence of Mineral Admixtures on Some Properties of Concrete After Freze Thaw

Sustainability in Cement and Concrete, TÇMB 3. International Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2007, ss.757-768

İnce Malzeme Olarak kullanılan Atık Mermer Tozunun Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2007, ss.172-175

Sürdürülebilir Taşıyıcı Hafif Beton Tasarımı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Türkiye, 26 Mayıs 2010 - 28 Mayıs 2007, ss.180-184

Influence on Bond Strength of Concrete Repair Materials Mineral Admixtures

Concrete Solutions (Proceedings of the Second International Conference, BRE Pres, ST.MALO, Fransa, 27 - 29 Ağustos 2006, ss.514-520

Absorption Characteristics of Self Compacting Concrete

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2005

Karbon Fiber Takviyeli Betonun Basınç Altındaki Elektriksel Tepkisi

4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.1046-1051

Elazığ Yöresi Pomzasının Katkı Maddesi Olarak Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı, Isparta, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2005, ss.245-250

Pomza Taşı ile Elde Edilen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı, 15 - 17 Eylül 2005, ss.153-157

Mechanical Properties of Self Compacting Concrete at Difference Curing Condition

Cement Combinations for Durable Concrete, Proceedings of The International Congress, Dundee, İngiltere, 5 - 07 Temmuz 2005, ss.441-448

Elazığ Ferrokrom Curufunun Betondaki Karbonatlaşmaya Etkisi

5. Ulusal Beton Kongresi-Betonun Dayanıklılığı (Durabilite), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2003, ss.261-268

Van-Tatvan Yöresindeki Volkanik Tüfün Betonun Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması

3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2000, cilt.542

Cam Lifli Kompozit Borularda Değişik Lif Oranlarının Sızdırmazlığa ve Su Emmeye Etkisi

3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2000, ss.517-525

Perdelerin Elastik ve Elasto-Plastik Analizi

X. Mühendislik Sempozyumu Bildiriler Kitabı I, Isparta, Türkiye, 2 - 03 Haziran 1999, ss.204-211

Matlab ve Yapısal Değişim Teoremleriyle Kafes Sistemlerin Analizi

UHMK’98 III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 1998, ss.113-120