Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÇOKLUK EKİ

Turkish Studies Educational Sciences, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FERHAT İLE ŞİRİN’E METİNLER ARASI BİR YAKLAŞIM

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature), 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde ”-DIk” ve ”-An” Sıfat Fiil Ekiyle Yapılan

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.1693-1710, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Web 2.0 Araçları

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16 Ekim 2019

“-AsI” SIFATFİİL EKİNİN TÜRK VE Y ABANCIÖĞRENCİLERE ÖĞRETİMİÜZERİNE BİR İNCELEME

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, July 9-11, 2018 - Skopje, Macedonia, üsküp, Makedonya, 9 - 11 Temmuz 2018, ss.32-41 Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Duygu Durumlarını Yansıtan Kalıp İfadeler

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.751-760

Kitap & Kitap Bölümleri

Duygu Durumlarını Yansıtan Kısa Filmler

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-08-06 ), 2018