Prof.TANER BOZKUŞ


Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon

Rekreasyon


Research Areas: Physical Education and Sports, Recreation, Sports Health Sciences

Education Information

1988 - 1994

1988 - 1994

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin zekâ gelişimlerine halk dansları çalışmalarının çoklu zekâ boyutunda etkisi

Gazi University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

2002

2002

Postgraduate

Halk oyunları derneklerinin sorunları ve beklentileri

Kirikkale University, Instıtute Of Health Scıences

Research Areas

Physical Education and Sports

Recreation

Sports Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2016 - 2022

2016 - 2022

Associate Professor

Bartin University, Faculty Of Sports Scıence, Department Of Physıcal Educatıon And Sports

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Investigation of Some Physiological Parameters in Women Taken Teraband Exercise Training

TURĞUT M., BOZKUŞ T.

Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, vol.15, pp.3553-3554, 2021 (ESCI) identifier

2021

2021

Examination of Nutritional Knowledge Levels and Nutritional Attitudes of Badminton Athletes

TURĞUT M., BOZKUŞ T., Özmekik M., Kocakulak Ş.

Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, vol.15, pp.3550-3552, 2021 (ESCI) identifier

2021

2021

WHAT ARE THE PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEP - AEROBIC EXERCISES IN SEDANTER WOMEN?

TURĞUT M., BOZKUŞ T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCE AND PHARMA RESEARCH, vol.14, pp.264-268, 2021 (ESCI) identifier

2020

2020

Cumhuriyet Döneminde Bartın’da Modern Spor FaaliyetlerininTemellerini oluşturan Bartın Halkevi Spor Komitesi Raporlarınınİncelenmesi (1935 – 1951)

AYHAN B., BOZKUŞ T.

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), vol.6, no.2, pp.272-285, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Hentbolcuların Spora Özgü Başarı Motivasyonu ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZGÜN A., YAŞARTÜRK F., AYHAN B., BOZKUŞ T.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), vol.3, no.2, pp.83-94, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Otizmli Bireylerde Sporun Aile ve Özel Eğitim Öğretmeleri Açısından Faydalarının Farkındalığı

Erol Z., Gizem Ö., Günay M., Bozkuş T.

Uluslararası Bilim Kültür Spor Dergisi, vol.5, no.4, pp.392-401, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2016

2016

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

AYDIN R., BOZKUŞ T., KUL M.

International Journal of Science Culture and Sport, vol.4, no.1, pp.122-131, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Turk halk oyunlarina katilanbireylerin halk oyunlarina baslama sebeplerinin incelenmesi

HACICAFEROĞLU S., BOZKUŞ T., kızılkaya n.

Uluslararası HakemliBeşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.3, no.7, pp.36-44, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

10-12 YAŞ GRUBU BASKETBOLCULARA UYGULANAN TEMEL BASKETBOL ANTRENMANLARININDİNAMİK DENGEYE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

DURA M., BOZKUŞ T., TURĞUT M.

4. ULUSLARARASI AVRASYA SPOR, EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.805-825

2018

2018

Bartın Halkevi Spor Tarihi (1935-1951)

BOZKUŞ T., Ayhan B., ELÇİ G.

3rdInternational Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018

2018

2018

BARTIN HALKEVİ SPOR TARİHİ

BOZKUŞ T., AYHAN B.

3. ULUSLARARASI AVRASYA SPOR, EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ, Mardin, Turkey, 10 - 13 April 2018

2018

2018

TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNU

İlgen H., BOZKUŞ T., ÇELENK Ç., CANA H., KARAKUŞ M., ÖZTÜRK M. A.

Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, 5 - 08 April 2018

2018

2018

TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNU

İlgen H., ÇELENK Ç., BOZKUŞ T., CANA H., KARAKUŞ M., ÖZTÜRK M. A.

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 5 - 08 April 2018

2017

2017

Unutulan Sokak Oyunları (Artvin Arhavi Örneği)

EROL Z., BOZKUŞ T.

2. Uluslararası Avrasya, Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.28

2017

2017

Bir Zamanlar Bende Çocuktum: Oyun ve Oyuncaklarım

BOZKUŞ T., TEZEL ŞAHİN F., TUTKUN C.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1172-1173

2017

2017

Hentbolcuların Spora Özgü Başarı Motivasyonu ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZGÜN A., YAŞARTÜRK F., AYHAN B., BOZKUŞ T.

2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.58

2017

2017

GELENEKSEL BİR SPOR OLARAK ÂŞIK OYUNLARI

ALTUN M., EROL Z., BOZKUŞ T.

4. uluslararsı spor bilimleri, turizm ve rekreasyon öğrenci kongresi, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.79

2016

2016

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre LiderlikÖzelliklerinin İncelenmesi

AYDIN R., BOZKUŞ T.

1. uluslararsı avrasya spor, eğitim ve toplum kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.46

2016

2016

Bocce Branşında Milli Olan Sporcular İle Milli Olmayan Sporcuların Sporda İmgelemeDüzeylerinin Karşılaştırılması

BOZKUŞ T., EROL Z., ayhan b.

1. uluslararası avrasya spor eğitim ve toplum kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.77

2016

2016

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Gördükleri Bölümlere GöreLiderlik Özelliklerinin İncelenmesi

EROL Z., AYDIN R., BOZKUŞ T.

1. uluslararsı avrasya spor eğitim ve toplum kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2016

2016

2016

Effects of treadmill and swimming exercises on oxidative stress parameters in cerebellum of rats

SOSLU R., EKİNCİ AKDEMİR F. N. , ÖZKAN A., TÜRKMEN M., KUL M., BOZKUŞ T.

6 th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channeles, Isparta, Turkey, 24 - 27 May 2016, pp.565

2016

2016

Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarda Spor Oyunları

İMAMOĞLU O., BOZKUŞ T., TÜRKMEN M.

5. uluslararsı bilim kültür ve spor kongresi, türkistan, Kazakhstan, 14 - 16 April 2016, pp.185

2016

2016

Otizmli Bireylerde Egzersizin Sosyalleşme Düzeyi Üzerine Etkisi

EROL Z., BÜYÜKBASMACI Y. E. , BOZKUŞ T., TAZEGÜL Ü.

5. ULUSLARARSI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, TÜRKİSTAN, Kazakhstan, 14 - 16 April 2016, pp.95

2016

2016

Bartın Yöresi Geleneksel Giysileri Uskufalar

BOZKUŞ T., KAYSER T., AYHAN B.

Bartın Yöresi Geleneksel Giysileri: Uskufalar, TÜRKİSTAN, Kazakhstan, 14 - 16 April 2016

2016

2016

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik ÖzelliklerininCinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

AYDIN R., BOZKUŞ T., KUL M.

5.ULUSLARARSI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, TÜRKİSTAN, Kazakhstan, 14 - 16 April 2016, pp.73

2015

2015

Bartın İli Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve Süslemeleri

BOZKUŞ T., AYHAN B.

UİUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR, 22 - 24 May 2015

Books & Book Chapters

2022

2022

REKREASYON ETKİNLİĞİ OLARAK HALKOYUNLARI

Bozkuş T.

in: SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, MEHMET SÖYLER, AYDIN TEKEL, Editor, SERÜVEN YAYINEVİ, Ankara, pp.65-80, 2022

2022

2022

AKTİF YAŞLANMA: YAŞLILARDA REKREASYONEL ETKİNLİK OLARAK BOCCE

Bozkuş T.

in: SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR 5, SALİH ÖNER, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.61-72, 2022


Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1