Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hüseyin Vassâf (1872-1929)'ın Mevlid Şerhi, Gülzâr-ı Aşk

Karabatak, vol.1, no.60, pp.68-70, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Şeyh Selâmi Efendi Şerhi Âşık Yûnus

Tasavvuf Dergisi, no.22, pp.161-200, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Üsküdarlı Ahmet Rasim’xxin Naili-i Kadimin bir Gazeline Şerhi”

İlmî Araştırmalar, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yeni Bilgiler Işığında Üsküdarlı Şeyh muhammed Nasuhi

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Manzum Bir Şathiyye Şerhi Mehmed Nesim Efendi nin Tuhfe i Verdiyyesi

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.26, no.2, pp.69-95, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Derviş Mustafa Azbî’xnin İki Selamnâmesi

Milli Folklor, 1990 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Tasavvuf Edebiyatında Şathiyyat-ı Sufiyane geleneği”

Türk Kültürü, 1985 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Niyâzî-i Mısrî’nin Sürgün Yılları ve Limni’deki Bugünkü Durum

5. Niyâzî-i Mısrî el-Malatî Uluslararası Sempozyumu, 6 - 01 December 2018

Estetik Bir Zevk Kazandırma Aracı Olarak Edebiyat eğitimi

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 April 2017

Üsküdarlı Mehmed Nasûhî’nin Mürâselât’ına Göre Tasavvuf Terbiyesinde Rüya

I. ULUSLARARASI MARDİN KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.51-52

”Estetik Bir Zevk kazandırma Aracı Oalarak Edebiyat Eğitimi”

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 April 2017

”Tevhid Ağacının Gölgesinde”

ı. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri, 10 - 11 April 2017

Melamet ve Melamitliğe Takriz

Uluslararası Melamilik ve Seyyid Muhammed Nurul Arabi Sempozyumu, 9 - 10 May 2015, pp.17-26

Books & Book Chapters

Her Genç Bir Yunus

H Yayınları, 2020

PROF. DR. PAKİZE PERVİN AYTAÇ İLE RÖPORTAJ

in: BİLİMİN İZİNDE (PROF. DR. PAKİZE PERVİN AYTAÇ ARMAĞANI), SALUK, REYHAN GÖKBEN, Editor, BERİKAN, Ankara, pp.1-13, 2018

Divan-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevi

Hoca Ahmed Yesevi Türk-Türk Kazak Ü., 2017

Eroğlu Nuride Muhammedilik ve Ümmet Bilinci

in: Elmalı’da Muhammedilik ve Ümmet Bilinci, Ahmet Öğke,Yasın Pişkin,Şeref Göküş, Editor, -, Antalya, pp.87112, 2017

Şabaniye Silsilesi

H Yayınları, 2008

Divan-ı İlahiyat Tıpkıbasım

Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2005

Divan-ı İlahiyat Aziz Mahmut Hüdayi

Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2005

Menakıbname i Hasan Ünsi

Kültür Bakanlığı, 2002

Ümmi Sinan Halveti

Halkeğitim Merkezi, 1993

Yunus Emre Divanı 1

Külür Bakanlığı Yayınları, 1990

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2010

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2010