Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğrencilerin Perspektifinden Rekreasyon Bölümü: Bir SWOT Analizi

International Journal of Human Sciences, vol.18, no.2, pp.243-251, 2021 (Other Refereed National Journals)

Rekreasyon Odaklı Çalışan Verimliliğinin Belediye Çalışanları Perspektifinden Değerlendirilmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.26, no.2, pp.219-234, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Predictive Effect Of Curiosity And Exploration Tendencies Of Physical Education Teacher Candidates On Leisure Literacy

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.6, no.14, pp.624-656, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between The Effect Of Sports On Life Skills Of Secondary School Students And Students' Attitudes Towards Extracurricular Activities

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.6, no.12, pp.332-377, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

10-14 Yaş Grubunda Oyunsallık ve Duygusal Zeka İlişkisi

Herkes İçin Spor ve Rekreasyon Dergisi, vol.2, no.2, pp.69-75, 2020 (Other Refereed National Journals)

10-14 Yaş Grubu Takım Sporcularının Oyunsallık Düzeylerinin Sedanterlerle Karşılaştırılması

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.339-353, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Role of Leisure Management in Study-Leisure Conflict in Secondary Education

International Education Studies, vol.13, no.11, pp.74-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ECORECREATIONAL ATTITUDE OF PARTICIPANTS IN SPORTIVE RECREATION ACTIVITIES

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.6, no.7, pp.60-81, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİNBOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.41, pp.510-529, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

SERIOUS LEISURE CAREER IN STUDENTS’ CAREER FUTURE

European Journal of Physical Education and Sport Science(Online Submission), vol.6, no.5, pp.109-129, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antrenör Adaylarının Boş Zaman Eğitimi

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-17, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

RİTİM EĞİTİMİ VE DANS DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.59-76, 2020 (Other Refereed National Journals)

UNDERSTANDING FLOW EXPERIENCES IN PROFESSIONAL ATHLETES

European Journal of Education Studies, vol.7, no.2, pp.155-171, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Leisure Literacy on Leisure Exercise in University Students

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.2, pp.381-391, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Serious Leisure Inventory and Measurement (Short Form): Validity and Reliability Analysis.

Asian Journal of Education and Training, vol.6, no.2, pp.207-212, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İçsel Boş Zaman Motivasyon Ölçeği Geçerlilik veGüvenirlik Çalışması

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.24, pp.2838-2855, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ciddi Boş Zaman Kariyeri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.3, pp.953-963, 2020 (Other Refereed National Journals)

SERIOUS LEISURE CAREER IN STUDENTS’ CAREER FUTURE

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.5, no.6, pp.109-129, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etkinlikten Vazgeçme Ölçeği Geçerlik GüvenirlikÇalışması

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.23, pp.1940-1958, 2020 (Other Refereed National Journals)

Flow Yaşantı Ölçeğinin Rekreasyonel Etkinliklere Uyarlanmasına Dair Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.107-116, 2020 (Other Refereed National Journals)

Oryantiring Sporcularının Ciddi Boş Zaman Perspektifleri

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.17, no.4, pp.296-318, 2019 (Other Refereed National Journals)

ORYANTİRİNG SPORCULARININ CİDDİ BOŞ ZAMAN PERSPEKTİFLERİ

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.17, no.4, pp.296-318, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Effect of Personal Values on Leisure Motivation

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-38, 2019 (Other Refereed National Journals)

Dansa Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.676-692, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

REKREATİF AMAÇLI YÜZME SPORUYLA UĞRAŞAN BİREYLERİNBOŞ ZAMAN YÖNETİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.19, no.4, pp.8-16, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi

Gaziantep Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.43-56, 2017 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF MENTAL WELL-BEING AND AGGRESSION LEVEL OF KARATE-DO ATHLETES

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.6, no.2, pp.14-31, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINATION OF LEISURE SATISFACTION LEVELS OFINDIVIDUALS PARTICIPATING IN YOUTH CENTERACTIVITIES

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.10, no.3, pp.474-487, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DANS KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ ANALİZİ

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.13-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF HAPPINESS LEISURE ATTITUDES AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALS WHO JOIN RECREATIVE DANCING ACTIVITIES

ULUSLARARASI HAKEMLI AKADEMIK SPOR SAĞLIK VE TIP BILIMLERI DERGISI, vol.21, pp.75-93, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SELF ESTEEM OF INDIVIDUALS IN DANCE COURSES AS LEISURE ACTIVITY

Science, Movement and Health, vol.16, no.2, pp.192-197, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINATION OF LEISURE SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALSPARTICIPATING IN RECREATIVE DANCE ACTIVITIES

OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, vol.16, no.2, pp.147-155, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINATION OF LEISURE SATISFACTIONLEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING INRECREATIVE ACTIVITIES THROUGH SPORTSCENTERS WITH REGARD TO SOME VARIABLES

Journal of Physical Education and Sport Science, vol.8, no.3, pp.278-287, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Leisure Satisfaction Levels of Individuals Participating in Recreative Activities Through Sports Centers with Regard to Some Varibales

Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.6, no.3, pp.278-287, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Ecorecreational Attitude on Ecological Life Attitude in Football Players

1th International Foresty and Nature Tourism Congress (INFONT2020), Kastamonu, Turkey, 25 - 27 November 2020

REKREASYON DENEYİM TERCİHİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019

Toplumsal Duyarlılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Analiz

2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

Etkinlik Tecrübe Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019

Serbest Zaman İlgileniminin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

5. International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life and Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

Zihinsel Dayanıklılık ve Motivasyonel Kararlılığın Farklı Branşlar Açısından İncelenmesi

5. International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life and Sport, Ankara, Turkey, 2 October - 06 November 2019

Boş Zaman Eğitimi ve Genel Yetkinlik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019

Rekreasyon Terapisinin Otizmde Stereotipik Davranışlara Etkisinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

Sportmenlik Yönelimleri: Kırıkkale Üniversitesi Örneği

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

Doğa Yürüyüşlerine katılan bireylerde Ekorekreasyonel tutum

16.Uluslararası spor Bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Amasya Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

International Learning Teaching and Educational Research Congress, Amasya, Turkey, 6 - 08 October 2018

EKOREKREASYONA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

ERPA International Congresses on Education 2018, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018

Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Duyarlılık

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL DUYARLILIK

Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi-ISFAW, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018

Tercihler ve Engeller: Ankara’daki Açık Rekreasyon Alanları Üzerine Bir Çalışma

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1107-1108

INVESTIGATION OF THE LEVEL OF LEISURE BENEFITS OF INDIVIDUALS WHO PARTICIPATE PILATES EXERCISES IN THEIR LEISURE

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science AC-TTSS 2017, Prag, Czech Republic, 11 - 14 August 2017

Karate-do Sporcularının Mutluluk ve Saldırganlık Eğilimlerinin Analizi

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

KARATE-DO SPORCULARININ MUTLULUK VE SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN ANALİZİ

3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

EXAMINATION OF PERCIEVED FREEDOM IN LEISURE LEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING IN RECREATIVE SWIMMING ACTIVITIES

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.305

A STUDY ON ENVIRONMENT ATTITUDES OF THE FOOTBALL FANS BESIKTAS EXAMPLE

The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, 18 - 20 November 2016

EXAMINATION OF LEISURE SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING INRECREATIVE DANCE ACTIVITIES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romania, 22 - 23 May 2015

SELF ESTEEM OF INDIVIDUALS IN DANCE COURSES AS LEISURE ACTIVITY

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romania, 22 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

REKREASYON, DANS ve SERBEST ZAMAN TATMİNİ

in: Spor Bilimlerinde Teori veAraştırmalar, Özgür Karataş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.23-48, 2020

Boş Zaman ve Çevre :Ekorekreasyon-Ekoturizm

in: Rekreasyon Bilimi2, S.Karaküçük,S.Kaya,B.M.Akgül, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.109-157, 2017

Türkiye'de Rekreasyonel Durum

in: Rekreasyon Bilimi, Karaküçük Suat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.429-545, 2016