Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effectiveness and Usability of the Educational Software on Concept Education for Young Children with Impaired Hearing

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, no.1, pp.109-124, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The Effect of Locus of Control in Web Based Problem Based Learning on Attitute to Web Based and Problem Based Learning

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.171, pp.211-229, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDA YALNIZLIK ALGISI İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, vol.55, no.3, pp.1631-1644, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dynamic Expert System Design for the Prediction of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder in Childhood

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.33-41, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

FATİH Projesine Yönelik Görüşlerin Metin Madenciliği Yöntemleri İle Otomatik Değerlendirilmesi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.291-299, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Engellilere Yönelik E Öğrenme Ortamları Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İçerik Analizi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.945-970, 2016 (Other Refereed National Journals)

Examining the Effectiveness of Augmented Reality Applications in Education A Meta Analysis

International Journal of Environmental Science Education, vol.11, no.16, pp.9469-9481, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Yaş ve Yaşlı Bireylerin İnternet ve Sosyal Medyaya Yönelik Görüşleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.20, no.2, pp.377-392, 2016 (Other Refereed National Journals)

THE USABILITY ANALYSIS OF AN E-LEARNING ENVIRONMENT

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.16, no.4, pp.50-66, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Erken Çocukluk Döneminde Otizm Teşhisine Yönelik Dinamik Uzman Sistem Tasarımı

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.8, no.8, pp.167-172, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Etkileşimli Çevrimiçi KPSS Deneme Sınavı Yazılımı

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.36-44, 2013 (Other Refereed National Journals)

Eğitimde Teknoloji Altyapısı Türkiye AB Karşılaştırması

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.1-14, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlkyardım Dersi İçin Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme Yazılımının Geliştirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.3, no.3, pp.95-114, 2012 (Other Refereed National Journals)

Laboratuvar Tekniker Adaylarının Biyogüvenlik Konusunda Eğitim İhtiyaçlarının Analizi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, no.15, pp.15, 2010 (Other Refereed National Journals)

Video Konferans Sistemleri

Telekomünikasyon Ekseni, vol.2, no.1, pp.4, 2002 (National Non-Refereed Journal)

DSL Teknolojileri İle Yüksek Bant Genişliği İhtiyaçlarının Karşılanması

N.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.8, 2001 (Other Refereed National Journals)

Telekomünikasyon Altyapısında Uydu Teknolojisinin Rolü

EndüstriOtomasyon, no.50, pp.5, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Multimedya Veri İletiminde ISDN Teknolojisi

EndüstriOtomasyon, no.48, pp.5, 2001 (National Non-Refereed Journal)

İletişimde Yeni Boyut Video Konferans Sistemleri

İletişim Broadcast, vol.1, no.1, pp.6, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması

N.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, no.2, pp.28, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Bilgiye Erişimde Karşılaştıkları Sorunlar

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Kirliliğine Yönelik Aldıkları Bireysel Önlemler

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Öğretmenlerin Gözünden FATİH Projesi SWOT Analizi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2018), 2 - 04 May 2018

Türkiye’de Programlama Eğitimi Araştırmalarındaki Eğilimler:2010-2018Dönemi Çalışmaların İçerik Analizi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2018), 2 - 04 May 2018

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerine Yönelik Mobil Rehberlik Takibi Uygulaması

5. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11 - 13 October 2017

Sağlık Teknikerliği Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Uygulanabilirliği

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017), 24 - 26 May 2017

Türkiye de Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017), 24 - 26 May 2017

Mobil Akıllı Cihazlar İçin Casus Yazılım İncelemesi Flexıspy Örneği

9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve kriptoloji Konferansı (ISCTURKEY 2016), 25 - 26 October 2016

Engellilere Yönelik E Öğrenme Ortamları Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi YÖK Veri Tabanı Örneklemi

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2016), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Bulut Tabanlı Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin Kullanılabilirlik Analizi

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2016), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Eğitimde Teknoloji Altyapısı Türkiye AB Karşılaştırması

INET-TR 11 Türkiye de İnternet Konferansı, İzmir, Turkey, 30 November - 02 December 2011

Yeni Geliştirilen Bir Öğretim Yönetim Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Çalışması

9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2015)., Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015

Bir E Öğrenme Ortamına Yönelik Kullanılabilirlik Analizi

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2014), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Web Tabanlı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Adnan Menderes Üniversitesi Örneği

International Symposium on Changes and New Trends in Education, Konya, Turkey, 22 - 24 November 2013

Uzaktan Önlisans ve Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2013), Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Öğretmenlerin Fatih Projesine Yönelik Görüş ve Önerileri

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2013), Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Uzaktan Eğitime Farklı Bir Yorum TRT Okul

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2012), Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Etkileşimli Çevrimiçi KPSS Sınav Yazılımı

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2012)., Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ve E Posta Güvenliği

5. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTURKEY‘12), Ankara, Turkey, 17 May - 18 February 2012

Eğitim Planlamalarında Eğitim İhtiyaç Analizinin Önemi ve Örnek Bir Uygulama

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 September 2007

Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarısına Etkileri

1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Turkey, 11 - 12 May 2006

İletişim Teknolojileri İle Bütünleşik Bir Uzaktan Öğretim Ortamının Geleneksel Sınıf Öğretimine Göre Üstünlükleri ve Sınırlamaları

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 April - 02 May 2003

İnteraktif Bilgi İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaları Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 April - 02 May 2003

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı İçin Altyapı İhtiyaçları ve Yeni İletişim Teknolojileri

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 April - 02 May 2003

Eğitim Teknolojilerinde Sayısal Uçurumun Etkileri ve Çözüm Önerileri

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 16 - 18 October 2002

Bilişim Toplumuna Doğru Bilişimci Eğitim

I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 28 - 30 November 2001

Endüstriyel Sistemlerde GSM Uygulamaları Acil Mesaj Sistemi

Electronics Computer Engineering Symposium And Exhibition (NEU-CEE 2001), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 20 May 2001

Sayısal Veri İletiminde DSL Teknolojisinin Kullanımı

Electronics Computer Engineering Symposium And Exhibition (NEU-CEE 2001), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 May 2001

Uzaktan Eğitim Üzerine Bir Tanımlama

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE 2001), Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2001

İnternet Tabanlı Eğitimde WEB Sayfa Tasarımı ve Multimedya Öğeleri ile Geliştirilmesi

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE 2001), Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2001

Uzaktan Eğitimde Çokluortam Teknolojilerinin Kullanımı

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE 2001), Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2001

Books & Book Chapters

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE STUDIES ON THE USE OF INTERNET OF THINGS (IoT) IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS

in: Current Academic Studies in Educational Sciences, Abdulkadir KABADAYI, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.118-137, 2021

Eğitsel Veri Madenciliğinin Örnek Bir Uygulama İle Değerlendirilmesi

in: Eğitimde Yapay Zeka, Nabiyev Vasif, Erümit Ali Kürşat, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.206-229, 2020

Güncel Bilgi Hizmetleri

SAGE YAYINCILIK, Ankara, 2016

Uzaktan Eğitim

in: Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, ÇAKIR HÜSEYİN, ERYILMAZ SELAMİ, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.449-479, 2014

Bilgisayar Ağları ve İnternet

in: Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, ÇAKIR HÜSEYİN, ERYILMAZ SELAMİ, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.113-156, 2014