Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğrencilerin Vaka-Odaklı Ortodontik Eğitimle İlgili Algıları

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020