Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Septoria species in Kibris Village Valley (Ankara, Turkey)

NOVA HEDWIGIA, cilt.95, ss.483-491, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Contributions to Genus Astragalus L. (Fabaceae) in Turkey

Commagene Journal of Biology, cilt.4, sa.2, ss.110-114, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları

Bağbahçe Bilim Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.4-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The powdery mildews of Kıbrıs Village Valley Ankara Turkey

Mantar Dergisi/ The Journal of Fungus, cilt.4, sa.2, ss.35-45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gazi Üniversitesi Herbaryumu’nun (GAZI) Türkiye Florasına Katkıları

• Ulusal Botanik Bahçeleri,Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.105

Final State and Distinctive Characteristics of Genus Astragalus L. (Fabaceae)

ECOLOGY 2018 International Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.394

Gazi Herbaryumu Holotipleri

IConPB 2018, 1.Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi, Konya, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.32

Gazi Herbaryumu İzotip ve Paratipleri

IConPB 2018, 1.Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi, Konya, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.33

TÜRKİYE MİKOBİOTASI İÇİN İKİ YENİ FİLLOTROF MİKROFUNGUS

KIRGIZİSTAN BİRİNCİ ULUSLARASI BİYOLOJİ KONGRESİ, Bishkek, Kırgızistan, 24 - 27 Eylül 2012, ss.242

KIBRIS KÖYÜ VADİSİ NDE CYDONIA OBLONGA MILLER ÜZERİNDE TESPİT EDİLMİŞ MİKROFUNGUSLARIN MİKROMORFOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN BİRİNCİ ULUSLARARASI BİYOLOJİ KONGRESİ, Bishkek, Kırgızistan, 24 - 27 Eylül 2012, ss.242

KIBRIS KÖYÜ VADİSİ ANKARA PAS MANTARLARI

20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.963-964

KIBRIS KÖYÜ VADİSİ ANKARA KÜLLEME MANTARLARI

20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.962-963