Araştırma Alanları

  • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Biyoteknoloji

  • Temel İşlemler ve Termodinamik

  • Termodinamik

  • Akışkanlar Mekaniği

  • Isı Aktarımı

  • Ayırma İşlemleri

  • Kütle Aktarımı

  • Taşınım Olayları