Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anthemis ekicii (Asteraceae), a new species from Turkey

Turkish Journal Of Botany, cilt.45, sa.1, ss.59-68, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A new species of Silene (Caryophyllaceae) from Turkey

PHYTOTAXA, cilt.397, sa.1, ss.74-82, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Achene morphology of the genus Cota J. Gay (Asteraceae) from Turkey and its taxonomic significance

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.42, sa.2, ss.208-223, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pollen morphology of the genus Cota J. Gay (Asteraceae) in Turkey

BOTANY LETTERS, cilt.163, sa.4, ss.435-448, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new species of the genus Cota (Asteraceae) from Uludag, Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.35, sa.4, ss.331-336, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synopsis of the Genus Cota (Anthemideae, Asteraceae) in Turkey

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology, cilt.29, sa.2, ss.275-299, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new variety of the Tripleurospermum (Asteraceae) from Turkey

Biological Diversity and Conservation, cilt.13, sa.2, ss.136-143, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lipid and essential oil constituents of Cota hamzaoglui (Asteraceae)

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, cilt.5, sa.3, ss.1361-1370, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Flora of Kemaliye (Erzincan) District

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.46, sa.4, ss.533-557, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rhaponticum pulchrum (Asteraceae), A New Record for the Turkish Flora

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.4, ss.43-47, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

First record of Phaeoseptoria and new species records on Carex for Turkey

Plant Pathology Quarantine, cilt.7, sa.2, ss.191-195, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seed Coat Ultrastructure of the Genus Astragalus L. Section Uliginosi Gray (Fabaceae)

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.2, ss.279-283, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Presence of Berteroa incana (L.) DC. in Turkey

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.28, sa.4, ss.545-548, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Morphological and anatomical investigation on endemic Cota melanoloma and Cota antitaurica Asteraceae in Turkey

Australian Journal of Crop Science, cilt.8, sa.4, ss.509-514, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphological anatomical pollen and seed morphological properties of Melilotus bicolor Boiss Balansa Fabaceae endemic to Turkey

Australian Journal of Crop Science, cilt.8, sa.4, ss.543-549, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flora of Armutluçayır (Kastamonu/Turkey)

Biological Diversity and Conservation, cilt.6, sa.1, ss.22-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The revision of the genus Eremostachys (Labiatae) in Turkey

ACTA BOTANICA HUNGARICA, cilt.50, sa.34, ss.345-361, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reassessment of IUCN Threat Category for endemic Anthemis wallii (Asteraceae)

7th International Scientific Research Congress (Science and Engineering), 13 - 14 Mart 2020

The Presence of Hypericum L. Section Oligostema (Boiss.) Stef. (Hypericaceae) in Turkey

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem2019), Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019

Notes on the genus Echinochloa (L.) Beauv., Poaceae in Turkey

2nd International Balkan Agriculture Congress, 16 Mayıs - 18 Aralık 2017

Carex Üzerinde Tespit Edilmiş Yeni Kayıt Mikrofunguslar

1. Bitki Biyolojisi Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015

Lokal Endemik Cota fulvida (Asteraceae) Türünün Yeniden Keşfi

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014

Cota (Asteraseae) Cinsinde Yer Alan Bazı Taksonların Sitogenetik Analizi

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014

Endemik Cota fulvida Boiss. (Compositae) türünün polen ve aken morfolojisi

20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2011

Türkiye’deki Anthemis L. (Compositae) Cinsine Ait Bazı Endemik Taksonların Polen Morfolojisi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.441

Kitap & Kitap Bölümleri

Bitki Örneklerinin Araziden Toplanması ve Herbaryum Teknikleri

Biyolojik Bilimlerde Çalışma Metotları, Yusuf Kalender, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.459-474, 2021

Thelypteris Schmidel

Resimli Türkiye Florası Cilt 2, Adil Güner,Ali Kandemir,Yusuf Menemen,Hasan Yıldırım,Serdar Aslan,Gülnur Ekşi,Işık Güner,Aşkın Öykü Çimen, Editör, NAMAŞ, İstanbul, ss.220-222, 2018

Phegopteris (C.Presl) Fée

Resimli Türkiye Florası Cilt 2, Adil Güner,Ali Kandemir,Yusuf Menemen,Hasan Yıldırım,Serdar Aslan,Gülnur Ekşi,Işık Güner,Aşkın Öykü Çimen, Editör, NAMAŞ, İstanbul, ss.224-226, 2018

Oreopteris Holub

Resimli Türkiye Florası Cilt 2, Adil Güner,Ali Kandemir,Yusuf Menemen,Hasan Yıldırım,Serdar Aslan,Gülnur Ekşi,Işık Güner,Aşkın Öykü Çimen, Editör, NAMAŞ, İstanbul, ss.222-224, 2018

Anarrhinum, Anthemis, Antirrhinum, Archanthemis Chaenorhinum, Cistanche, Cota, Digitalis, Linaria, Misopates, Necranthus, Onopordum, Orobanche, Pedicularis, Phelipanche, Phelypaea, Psedolysimachion, Rhamphicarpa

Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Adil Güner,Serdar Aslan,Tuna Ekim,Mecit Vural,Mehmet Tekin Babaç, Editör, Ali Nihat Gökyiğit VAKFI, İstanbul, ss.1-1290, 2012