Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Identifying Climate Literacy Competencies: A Delphi Study at the Middle School Level

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.45, no.203, pp.45-62, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The Turkish Proverbs for the Perception of Climate and Geography

Milli Folklor, vol.102, no.102, pp.99-109, 2014 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.3, pp.735-751, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Zihinsel Modelleri

International Journal of Geography and Geography Education, vol.2019, no.40, pp.109-123, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Social Studies Curricula in Turkey (1968-2018) with Regards to the Climate Literacy Principles

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.5, pp.1216-1225, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandığı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.42, pp.4456-4469, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Place Based Education Approach on Student Achievement in Social Studies

Review of International Geographical Edication Online, vol.8, no.3, pp.500-516, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNİN ÇEVRE KONULARI AÇISINDAN KARŞILAŞTI

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.26, pp.775-788, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KITA, OKYANUS VE ÜLKE İLE İLGİLİ HARİTA BİLGİLERİ VE ÜLK

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.921-937, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Understanding Levels on Natural Disasters and Disasters Education Concepts for 8th Grade Students Students

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, no.6, pp.482-491, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The levels of the 7th year student s perception of relatives

Mevlana International Journal of Education, vol.3, no.2, pp.88-98, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şehir Coğrafyası Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.5, no.1, pp.233-246, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularında Google Earth Kullanımı ve Öğretmen Görüşleri

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.12, pp.110-125, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The investigation of the attitudes of geography teachers towards environment in Turkey

Educational Research and Reviews, vol.8, no.7, pp.312-316, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depremi Yaşamış ve Yaşamamış Öğrencilerin Deprem Algılarının Metafor Analizi ile İncelenmesi

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.18, no.29, pp.97-116, 2013 (Other Refereed National Journals)

A Validity And Reliability Study Of A Global Warming Attitude Scale

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, pp.40-45, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The investigation of perception of earthquake by the students who lived through it by metaphor analysis

International Journal of Academic Research, vol.4, no.6, pp.139-144, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİGEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, no.4, pp.2209-2224, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Level Of Understanding Of Eight Grade Elementary Students In Turkey With Regard To Geographical Concepts

International Journal of Academic Research Part B Social Science and Humanities, vol.4, no.4, pp.160-167, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Atasözlerinde Doğal Çevre Algısı Ve Çevre Eğitimi Açısından Önemi

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.4, no.3, pp.131-145, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Derslerinde Ders Dışı Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.489-513, 2012 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya da Deneysel Gözlem Uygulaması

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.15-22, 2009 (Other Refereed National Journals)

Deney Yöntemi ve Coğrafya Öğretiminde Kullanılması

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-19, 2007 (Other Refereed National Journals)

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanması

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.163-176, 2006 (Other Refereed National Journals)

Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları Ve Kırşehir Örneği

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.2, pp.9-25, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Konularının Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

2. Uluslararası Coğrafya Eğitim kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.159-166

ALAN UZMANLARINA GÖRE İKLİM OKURYAZARLIĞI YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

II. UluslararasıCoğrafya Eğitimi Kongresi(UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.283-284

Yozgat İlinde Nüfus Hareketleri, Göç ve Nedenleri

2. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.1, pp.541-552

Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerine Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan evre Eğitimi Etkinlik Örnekleri

1. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018, vol.1

ORTA DOĞU’xxDAN TÜRKİYE’xxYE YAPILAN ZORUNLU GÖÇLERİ GAZİLERİN GÖZÜNDEN ANLAMAK

2. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018, vol.1, pp.319-334

Etimesgut’un Nüfus Özellikleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018

Cumhuriyetden Günümüze Etimesgut’da Nüfus Gelişimi

Uluslararası Tarihde Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 March - 30 January 2018

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kronoloji Kavramına Yönelik Algılarının İncelenmesi

1. Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

1. Uluslararsı Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 11 - 14 May 2017

Sosyal Bilgiler Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Karşı Tutumları

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 4 - 06 May 2017

Relationsihp between climate literay principies and secodary school curriculums in Turkey

Third Sarajevo International Confarence, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 April 2017

Coğrafyada Nüfus Konularının Öğretimi ve Nüfus Politikaları

2016 Hoca ahmet Yesevi Yılı Anısına, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimler ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.1, pp.363

Ayaş Sapanca Hattında Beypazarı Örneği

Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 04 March 2016, vol.1, pp.261-266

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Çevre Kavramına İlişkin Öğrenci algılarının İncelenmesi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 4 - 05 May 2015, vol.1, pp.597-618

Safranbolu da Yerli Halkın Turizme Bakışı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, pp.729-741

Sosyal Bilgiler Dersinde Harita Okuma Becerisinin Aktif Öğrenme Yöntemiyle Kazandırılması

Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.91-97

Taşköprü Kastamonu İlçe Merkezinde Nüfus Hareketleri

İstanbul Üniversitesi ve Türk Coğrafya Kurumu Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail YALÇINLAR Anısına), İstanbul, Turkey, 29 September 2006 - 30 September 2005, pp.523-532

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgile ve Coğrafya

in: Türkiye’xxde Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İsmail Hakkı Demircioğlu, Selahattin Kaymakcı, Ebru Demircioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.101-126, 2019

Preservice Social Studies Teachers‟ Perceptions of the Concept of Global Warming

in: Current Researches in Environmental Education, Ali Gül, Nurcan Uzel, Editor, SRAAcademic Publishing, Klaipeda, pp.137-153, 2019

Global Awarenes Edication Teacher Traininig Undergraduate Programs in Turkey

in: Current Trends in Social Studies Edication, Turhan Çetin, Almasa Mulalic, Selahattin Kaymakcı, Editor, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, pp.358-370, 2018

Öğrenme-Öğretme sürecinde Materyallerin İşlevi ve Görsel Materyallerin Tasarımı

in: Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Adem Sezer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.51-68, 2017

Social Sciences Teacer Candidates' Value Judgements About Environmental Pollution

in: Developments in Education Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.508-517, 2016

Türk Atasözlerinde İklim

in: Türk Kültüründe Coğrafya II, Turhan Çetin, Ali Meydan, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.103-118, 2016

Enerji İhtiyacı ve Sorunu

in: Günümüz Dünya Sorunları, Hayriye Sayhan, Hayri Çamurcu, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.231-251, 2013