General Information

Institutional Information: Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Farmakognozi
Research Areas: Health Sciences

Names in Publications: Koca U* , Koca Caliskan U*, Koca Çalişkan U*

Metrics

Publication

134

Citation (WoS)

505

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

579

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

16

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

20

Thesis Advisory

6

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Biography

Ufuk Koca-Çalışkan 1993 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Farmakognozi ABD'na Araşt. Gör.'si olarak girdi. 1995 Yılında ise Milli Eğitim Bakanlığının Yurtdışı Eğitim Bursunu kazanarak Yüksek Lisans Eğitmini Washington State University, Biyokimya bölümünde, Doktora Eğitimini de University of Florida'da Bitki Moleküler ve Hücre Biyolojis'nde tamamladı. YL eğitimi sırasında "Bitki Doku Kültürü", doktora eğitimi sırasında da "Narenciyede Gen Transferi" üzerine çalıştı. 2005 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Farmakognozi ABD!'da TÜBİTAK 3501 proje desteğiyle Bitki Biyoteknolojisi Laboratuaru kurdu, "İlaç hammaddelerinin bitki doku kültüründe üretilmesi" üzerinde çalışmalarının yanı sıra Halk İlaçlarından hareketle "Etnofarmakolojik" çalışmalar yaptı. Enzim aktivitelerini artırmak amacıyla hibrid nanoflowerların sentezi, ipek proteini izolasyonu, kenevir tohum yağları ve Aromaterapötiklerin in vitro biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmaları devam etmektedir. Fitoterapi Programında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri ile Farmakognozi ABD'nda Doktora öğrenciler yetiştirmiş, ayrıca Eczacılıkta Uzmanlık öğrencilerine de danışmanlık yapmaya dadevam etmektedir