General Information

Institutional Information: Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi
Research Areas: Education in Turkish Language

Metrics

Publication

82

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

20

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

8

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

Şen, ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta, lisans eğitimini de yine aynı şehirde Cumhuriyet Üniversitesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini “Millî Eğitim Bakanlığının 2005 Yılında Tavsiye Ettiği 100 Temel Eser Yoluyla Türkçe Eğitiminde Değerler Öğretimi Üzerine Bir Araştırma” adlı tez çalışmasıyla 2007’de tamamladı. Doktora eğitimini “Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçeye Yönelik Tutumları ve Yazma Becerileri” adlı tez çalışmasıyla 2011 yılında tamamladı.

2004-2011 yılları arasında araştırma görevlisi, 2012-2017 yılları arasında öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında 2018 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığınca Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne (Makedonya) görevlendirilen Şen, burada yabancı öğrencilere ve ana dili Türkçe olan iki dilli öğrencilere Türkçe dersleri vermiştir.

Genelde Türkçe öğretimi özelde ise yabancılara Türkçe öğretimi, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi, iki dillilik/kültürlülük alanlarında çalışmaları olan Şen’in Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi ve Materyal Tasarımı: Belçika Örneği, Türkçe ve Türk Kültürü Seviye 2 (ders kitabı) adlı kitapları, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ile Dil Eğitiminin Temel Kavramları adlı iki kitapta editörlüğü bulunmaktadır.