Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AlSi10Mg MALZEMESİNİN SEÇİCİ LAZER ERGİTME YÖNTEMİYLE ÜRETİMİNDE KONTUR PARAMETRELERİNİN PARÇA ÖLÇÜLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

VI. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON LIFE AND APPLIED SCIENCES, New York, United States Of America, 12 November 2022, vol.1, pp.52-58

ALÜMİNYUM 7050 ALAŞIMININ DELİNMESİNDE FARKLI UÇ AÇILARININ KESME KUVVETİ VE MOMENT DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

7. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 19 May 2022, vol.1, pp.21-30

Karbon Elyaf Takviyeli Aluminyum Laminatların (CARALL) Delinmesinde Takım Geometrisi ve Delme Parametrelerinin İtme Kuvvetine Etkisinin Değerlendirilmesi

5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020), Nevşehir, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.128-132

Optimization of Cutter Tool Chip Angle and Cutting Parameters on Cutting Temperature in Turning

International Conferences on Science and TechnologyICONST 2019, 26 - 30 August 2019

SAE 4140 ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA MENEVİŞLEME SICAKLIĞI VE SÜRESİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2018, vol.1, pp.206-214

Investigation of Cutting Tool Wears and Cutting Forces DuringWear in Machining of GGG 90 Ductile Cast Iron Used as CrankShaft

International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018, vol.1, pp.695-700

AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan İtme kuvveti ve Torkun Gri İlişkiler Analizi ile Optimizasyonu

IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS), Paris, France, 26 - 27 April 2018, vol.1, pp.12

The Investigation of The Effect of Different Coating Types on Cutting Forces in Turning of 17-4 PH Stainless Steel

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, İzmir, Turkey, 10 - 12 April 2018, pp.168-174

Investigation of Machinability of Hard Facing Welding Applied on DIN 1.2344 Tool Steel

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, 7 - 10 December 2017

Ti-6Al-4V MALZEMESİNE KILAVUZ İLE DİŞ AÇMA İŞLEMİNDEKESİCİYE UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN TAKIM ÖMRÜNE ETKİSİ

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLDENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.716-721

The Investigation of the Effect of Different Coating Types on Surface Rougness in Turning of 17-4 PH Stainless Steels

International Academic Research Congress (INES’xx17), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1410-1416

The Investigation of Tool Life on Processing Open Internal Threads by Rolling and Cutting in Ti6Al4V Alloy

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapest, Hungary, 3 - 05 May 2017, vol.1, pp.365-371

DIN 1 2344 ve DIN1 2379 Takım Çeliklerine Uygulanan Dolgu Kaynaklarının Frezelemesinde Kesme Parametrelerinin İncelenmesi

4 th International Conference On Welding Technologies And Exhibition, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2016

DIN 1 2344 ve DIN 1 2379 Takim Çeliklerine Uygulanan Dolgu Kaynaklarinin Frezelemesinde Kesme Parametrelerinin İncelenmesi

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2016, vol.2, pp.1438-1446

VERMİKÜLER GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN DELİNEBİLİRLİĞİNİNİNCELENMESİ

6. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2015), Turkey, 5 - 07 November 2015

KILAVUZ KESİCİ TAKIMLARI İLE Ti-6Al-4V ALAŞIMINA VİDA AÇILMASINDA KESME FORMUNUN KESME TORKUNA ETKİSİ

6. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2015, vol.1, pp.80-89

Examining The Surface Roughness While Drilling Micro Size Deep Holes with Electro Discharge Technique on Hadfield Steel

International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES) 2014, 18 - 20 June 2014, pp.156-164

Hadfield Çeliğine Elektro Erozyon İle İşleme Yöntemiyle Mikro Derin Deliklerin Delinmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Karabük, Turkey, 18 - 20 June 2014, vol.1, pp.155-164

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Karabük, Turkey, 18 - 20 June 2014, vol.1, pp.298-302

KILAVUZ İLE VİDA AÇMA İŞLEMİNE KESME YÖNTEMİNİN VE KESME PARAMETRELERİNİN ETKİLERİ

3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2012, vol.1, pp.264-273

Ti6Al4V Alaşımına Kılavuz İle Vida Açmada Kesme Formunun Deneysel İncelenmesi

International Iron Steel Symposium, Karabük, Turkey, 2 - 04 April 2012, vol.1, pp.870-876

Delme ve Frezelemedeki Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi İçin Deney Seti Tasarımı ve İmalatı

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey, 16 - 18 May 2011, vol.1, pp.71-74

Ç5140 Çeliğinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İşlenebilirliğe Etkisi

5th International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009, vol.1, pp.1262-1265

Books & Book Chapters

VİDA AÇMA TEKNOLOJİSİ

in: MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, GÜLLÜ ABDULKADİR,YALÇINKAYA SENAİ, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Ankara, pp.106-138, 2021

Ti6Al4V MALZEMENİN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN DELİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

in: MALZEME TEKNOLOJİSİ VE TASARIM BİLİMLERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR, , Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.73-101, 2021

Metrics

Publication

76

Citation (WoS)

117

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

129

H-Index (Scopus)

6

Project

20

Thesis Advisory

3

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals