Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Experimental study on machinability of pre-hardened Toolox 44 and Nimax mould steels

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.36, no.4, pp.1939-1947, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON THE DRILLING OF AlSi7 METALLIC FOAMS

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, vol.51, no.1, pp.19-24, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of cryogenic treatment on tapping

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.67, pp.857-864, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of machinability in Al-MgO composites produced by melt-stirring

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, vol.20, no.2, pp.155-162, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ti6Al4V Malzemeye Uygulanan Delme İşleminde Kesme Parametrelerinin İtme Kuvveti, Kesme Momenti Ve Kesme Sıcaklığına Etkileri

İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, vol.1, no.3, pp.1-8, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vorteks Soğutma Yönteminin Talaşlı İmalat Yöntemleri ve Kesme Parametrelerine Göre İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.3, pp.730-745, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yüksek İlerlemeli Frezeleme İşleminde İşlenebilirlik Parametrelerinin İncelenmesi

İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, vol.1, no.1, pp.34-41, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ti-6Al-4V Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetlerine ve Delik Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.7, no.2, pp.469-475, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OPTIMIZATION AND PREDICTIVE MODELLING ON SURFACEROUGHNESS OF DUPLEX STAINLESS STEEL USING ARTIFICIALNEURAL NETWORK

International Journal of Mechanical And Production Engineering, vol.5, no.7, pp.86-90, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OPTIMIZATION AND PREDICTIVE MODELLING ON CUTTINGFORCE OF DUPLEX STAINLESS STEEL USING ARTIFICIALNEURAL NETWORK

International Journal of Mechanical And Production Engineering, vol.5, no.7, pp.81-85, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastelloy X Süper Alaşımının Tornalanmasında Kriyojenik İşlem Uygulanan PVD ve CVD Kaplamalı Takımların Performansının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.5, no.2, pp.231-239, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dubleks 1.4462 Paslanmaz Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin İşlenebilirlik Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.5, no.3, pp.177-184, 2017 (Other Refereed National Journals)

An Experimental and Statistical Evaluation of The Cutting Parameters on The Machinability of Hadfield Steel

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.29, no.1, pp.9-17, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

EVALUATION OF THE EFFECTS OF CUTTING PARAMETERS ON THE SURFACE ROUGHNESS DURING THE TURNING OF HADFIELD STEEL WITH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.19-28, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ç 5140 ÇELİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN TAKIM AŞINMASI VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.15, no.1, pp.29-34, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karbon Elyaf Takviyeli Aluminyum Laminatların (CARALL) Delinmesinde Takım Geometrisi ve Delme Parametrelerinin İtme Kuvvetine Etkisinin Değerlendirilmesi

5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020), Nevşehir, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.128-132

Optimization of Cutter Tool Chip Angle and Cutting Parameters on Cutting Temperature in Turning

International Conferences on Science and TechnologyICONST 2019, 26 - 30 August 2019

SAE 4140 ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA MENEVİŞLEME SICAKLIĞI VE SÜRESİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2018, vol.1, pp.206-214

Investigation of Cutting Tool Wears and Cutting Forces DuringWear in Machining of GGG 90 Ductile Cast Iron Used as CrankShaft

International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018, vol.1, pp.695-700

AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan İtme kuvveti ve Torkun Gri İlişkiler Analizi ile Optimizasyonu

IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS), Paris, France, 26 - 27 April 2018, vol.1, pp.12

AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu ile Optimizasyonu

IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, 26 - 27 April 2018, vol.1, pp.11

17-4 PH PASLANMAZ ÇELİKLERİN TORNALAMASINDA FARKLI KAPLAMA TİPLERİNİN KESME KUVVETLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, İzmir, Turkey, 10 - 12 April 2018, pp.168-174

Investigation of Machinability of Hard Facing Welding Applied on DIN 1.2344 Tool Steel

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, 7 - 10 December 2017

Ti-6Al-4V MALZEMESİNE KILAVUZ İLE DİŞ AÇMA İŞLEMİNDEKESİCİYE UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN TAKIM ÖMRÜNE ETKİSİ

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLDENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.716-721

17-4 PH Paslanmaz Çeliklerin Tornalanmasında Farklı Kaplama Tiplerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi

International Academic Research Congress (INES’xx17), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1410-1416

The Investigation of Tool Life on Processing Open Internal Threads by Rolling and Cutting in Ti6Al4V Alloy

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapest, Hungary, 3 - 05 May 2017, vol.1, pp.365-371

Optimization and Predictive Modelling on Surface Roughness of Duplex Stainless Steel Using Artificial Neural Network

International Conference on Science,Technology, Engineering and Management, 14 - 15 May 2017

CGI Malzemesinin Delinmesinde Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP'2016), Denizli, Turkey, 12 - 14 October 2016

DIN 1 2344 ve DIN1 2379 Takım Çeliklerine Uygulanan Dolgu Kaynaklarının Frezelemesinde Kesme Parametrelerinin İncelenmesi

4 th International Conference On Welding Technologies And Exhibition, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2016

DIN 1 2344 ve DIN 1 2379 Takim Çeliklerine Uygulanan Dolgu Kaynaklarinin Frezelemesinde Kesme Parametrelerinin İncelenmesi

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2016, vol.2, pp.1438-1446

VERMİKÜLER GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN DELİNEBİLİRLİĞİNİNİNCELENMESİ

6. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2015), Turkey, 5 - 07 November 2015

KILAVUZ KESİCİ TAKIMLARI İLE Ti-6Al-4V ALAŞIMINA VİDA AÇILMASINDA KESME FORMUNUN KESME TORKUNA ETKİSİ

6. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2015, vol.1, pp.80-89

Examining The Surface Roughness While Drilling Micro Size Deep Holes with Electro Discharge Technique on Hadfield Steel

International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES) 2014, 18 - 20 June 2014, pp.156-164

Hadfield Çeliğine Elektro Erozyon İle İşleme Yöntemiyle Mikro Derin Deliklerin Delinmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Karabük, Turkey, 18 - 20 June 2014, vol.1, pp.155-164

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Karabük, Turkey, 18 - 20 June 2014, vol.1, pp.298-302

Kılavuz ile Vida Açma İşlemine Kesme Yönteminin ve Kesme Parametrelerinin Etkileri

3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.264-273

KILAVUZ İLE VİDA AÇMA İŞLEMİNE KESME YÖNTEMİNİN VE KESME PARAMETRELERİNİN ETKİLERİ

3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2012, vol.1, pp.264-273

Ti6Al4V Alaşımına Kılavuz İle Vida Açmada Kesme Formunun Deneysel İncelenmesi

International Iron Steel Symposium, Karabük, Turkey, 2 - 04 April 2012, vol.1, pp.870-876

Delme ve Frezelemedeki Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi İçin Deney Seti Tasarımı ve İmalatı

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey, 16 - 18 May 2011, vol.1, pp.71-74

Ç5140 Çeliğinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İşlenebilirliğe Etkisi

5th International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009, vol.1, pp.1262-1265